Cevaplar

2013-11-20T16:53:44+02:00
Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname'de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan bu devlet Bağdat'ı kendine başkent yaparak Abbâsî halifesinin koruyucusu konumuna erişti. 1092 yılında Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın ölümünden sonra bölünmeye uğradı. Selçuklular tarafından kurulan diğer devletler Kirman Selçuklu DevletiHorasan Selçuklu DevletiIrak Selçuklu DevletiSuriye Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti'dir. 1040-1157 yılları arasında hüküm süren Büyük Selçuklular, en güçlü oldukları dönemde HarezmHorasanİranIrakSuriyeArap Yarımadası ve Anadolu'nun büyük kısmına egemen olmuş bir Türk devletidir. Kapladıkları alan doğuda Balkaş ve Issık Gölleri, Tarım Havzası; batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, kuzeyde Aral GölüHazar DeniziKafkasyaKaradeniz; güneyde Arabistan dahil Umman Denizi'ne kadar ulaşıyordu (10.000.000 km2).
2 1 2
2013-11-20T16:54:50+02:00
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alp Arslan Bizans imparatoruyla antlaşma yaptı. Bu antlaşma yeni Bizans imparatoru tarafından kabul edilmeyince, Alp Arslan da komutanlarına Anadolu'nun fethinin tamamlanması emrini verdi. Bu fetihlere katılan beyler Anadolu'da aldıkları topraklara yerleşerek birer beylik kurdular. Bu beylikler, Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri (beylikleri) olarak bilinir.
Danişmentliler
Danişment Gazi, İç Anadolu bölgesinde Tokat, Yozgat ve Çorum'u egemenliği altına aldıktan sonra Malatya'yı da alarak devletinin sınırlarını Doğu Anadolu'yakadar genişletti. Danişment Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan ile birlikte Haçlılar ve Bizanslılara karşı yapılan savaşlarda önemli başarılar elde etti. Danişment Gazinin 1104 yılında ölmesi üzerine oğlu Melik (Emir) Gazi devletin başına geçti. Danişmentli Devleti, onun zamanında en parlak dönemine ulaştı ve Anadolu'nun en güçlü devleti oldu. Melik (Emir) Gazinin ölümünden sonra devletin başına oğlu Melik Mehmet geçti. Melik Mehmet Bizanslılarla savaştı. Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinin en büyüğü olan Danişmentli Devleti, Melik Mehmet'in ölümünün ardından dağılma sürecine girdi. Danişmentli ailesinden olanların her biri bir yerde hükümdarlık yapmaya başladı. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, Danişmentli Devleti'nin topraklarını alarak bu devlete son verdi (1178).
Saltuklular
Saltuklu Devleti, Anadolu'da kurulan ilk Türk devletidir. Alp Arslan'ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk Bey tarafından Erzurum merkez olmak üzere kuruldu (1072). Saltuk Bey, Danişmentlilerle bir araya gelerek Haçlılara karşı mücadele etmiş, Gürcülere karşı da başarılı savaşlar yaparak devletin sınırlarını genişletmiştir. Saltuklu Devleti, İzzeddin Saltuk döneminde en parlak devrine ulaştı. Bu dönemde devletin sınırları genişledi. İzzeddin Saltuk'un ölümünden sonra yerine geçen Alâeddin Melikşâh zamanında devlet zayıfladı. Anadolu Selçuklu Devleti, Saltuklu Devleti'nin merkezi Erzurum'u alarak bu devlete son verdi (1202). Saltuklular, egemenlik kurdukları Anadolu topraklarında yaptıkları kültür ve sanat eserleriyle Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkıda bulundular. Saltuklular döneminde, Erzurum bölgesi imar edilmiş ve zenginleşmişti. Ayrıca bölgenin ekonomik durumuna da büyük bir canlılık getirmişlerdi. Saltuklulardan günümüze kadar bazı eserler de kalmıştır. Bunlar Kale Mescidi, Tebsi Minare, Ulu Cami ile bazı türbelerdir. Ayrıca Tercan'da bulunan Mama Hatun kervansarayı ve türbesi de önemli Saltuklu eserlerindendir.
Mengücekliler
Alp Arslan'ın Anadolu'yu fethetmekle görevlendirdiği komutanlar arasında Mengücek Gazi de vardı. Mengücek Gazi Erzincan'ı merkez yaparak 1080 yılında Mengücek Devleti'ni kurdu. Mengücek Gazi, Bizansla ve Gürcülerle savaşıp, devletinin sınırlarını genişletti. Mengücek Gazi'nin ölümünden sonra oğlu İshak Bey tahta geçtiyse de başarılı olamadı. Bu dönemde Mengücekliler, Danişmentlilere bağlı bir beylik durumuna geldi. İshak Bey'in ölümünden sonra devlet biri Erzincan ve Kemah öteki de Divriğ merkez olmak üzere ikiye bölündü. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd 1228'de Mengüceklilerin Erzincan ve Kemah kolunu ortadan kaldırdı. Divriği koluysa kısa bir süre sonra kendiliğinden Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliği altına girdi. Mengücekliler, yerleştikleri kentlerde yaptıkları eserlerle Türk mimarîsine eşsiz örnekler kazandırmışlardır.
0