Cevaplar

2012-11-22T17:22:01+02:00

İLK TÜRK DEVLETLERİ GENEL ÖZELLİKLER

ü       İlk Türk devleti Büyük Hun ( Asya Hun ) Devletidir

ü       Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir

ü       Oguz Kagan Mete Han’dır

ü       Büyük Hun Devleti’nin kurucusu Teoman’dır

ü       Onluk sistemi Mete Han kurmuştur

ü       Mete Han’ın tahta geçtiği tarih Türkiye’de Kara Kuvvetlerinin Kuruluş Tarihi olarak kabul edilir

ü       Türk taihi ve edebiyatının ilk yazılı eseri Orhun Yazıtlarıdır

ü       Orhun Yazıtları Kutluk ( İkinci GökTürk) Devletine aittir

ü       Orhun Yazıtları Bilge-Kültiğin ve Vezir Tonyukuk’a yazılmıştır

ü       Orhun Yazıtları Moğolistan’dadır

ü       Balasagun Yazıtları Uygurlara aittir

ü       İlk kez yerleşik hayata geçen Türkler Uygurlardır

ü       Uygurlar Mani dinini kabul ettikleri için mili özelliklerini kaybetmişlerdir

ü       Mani dini ( Maniheizm) et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için  bunu kabul eden Uygurlar milli özelliklerini kaybetmişlerdir

ü       Uygurlar kültürde daha ileri oldukları için Moğolları Türkleştirmiştir

ü       Uygurların Coğrafyasında bugün Mogolistan Devleti vardır

ü       GökTürklerin devlet ve alfabelerine Türk ismi vermeleri onlarda millet bilincinin olduğunu gösterir

ü       Uygurlar kağıt ve matbaayı Çinden öğrenip kullanan ilk Türk devletidir

ü       Uygurlar şimdi Doğu Türkistan’da Çin hakimiyetinde yaşıyorlar

ü       İpek Yolu Çin’in Şian kentinden başlayıp Özbekistan’ın Kaşgar kentinde ikiye ayrılır biri Hazar Denizi’nin kuzeyinden Kırımın Sugdak limanına diğeri İran üzerinden Anadoluya gider

ü       İpek Yolu Anadoluda Hatay ve İstanbuldan geçer İstanbuldan Avrupaya gider

ü       İpek yolu Doğu ile batı uygarlıkları arasında kültürel etkileşim yaratmıştır

ü       İpek Yolunda Çinden İpek-kağıt-porselen-baharat ve değerli taşlar alınır

ü       Kuzey Hunlarının batıya göç etmesiyle diğer milletlerin de batıya göç etmesine kavimler göçüdenir

ü       Kavimler Göçü evrensel olduğu için bir çağı açıp bir çağı kapayan bir olay olarak kabul edilmiştir

ü       Avrupa Hun devleti Kavimler Göçü sonrasında Avrupada kurulmuştur

ü       Avrupa Hun Devletini Balamir kurmuş en önemli hükümdarı Atilla’dır

ü       Büyük Hun devletini Teoman, Göktürk Devletini Bumin Kagan, Kutluk( ikinci Göktürk)  Devletini

 

 

 

2 3 2