Cevaplar

2012-11-22T18:08:43+02:00

internette buna göre konular var bence internetten bakmalısın :)

6 3 6
2012-11-22T18:10:37+02:00

1.Eylemsizlik Prensibi: Bir cisme (veya sisteme) etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim durmakta ise durma halini devam ettirir. Cisim hareket halinde ise, o anki hızı ile düz­gün doğrusal hareket yaparak hareketine devam eder.

 

Yandaki  şekilde M kütleli cismin üzerine X kütleli bir cisim konulmuştur. M kütlesi halkadan geçinceye kadar bir hız kazanır. X cismi halkaya takılınca her iki M kütleli cisim etki eden net kuvvetler sıfır olacağından eylemsizlik prensibine göre sabit hızlı hareket yaparak eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırlar. (Hava sürtünmesi ihmal.)

 

 

2. Temel Prensip: Bir cisme etkiyen net bir kuvvet varsa, cisim bu kuvvetin yönü ve doğrultusunda kuvvetle orantılı olmak üzere ivmeli bir hareket yapar.Cismi etki eden kuvve­tin, cisme kazandırdığı ivmeye oranı sabittir ve bu oran o cismin kütlesini verir.

 

 

Fnet=m.a

 

Fnet; Sisteme hareket doğrultusunda etkiyen bütün kuvvetle­rin bileşkesi(net kuvvet).

mT; Sistemdeki kütlelerin toplamı, a; Sistemin kazandığı ivme.

Net kuvvet hareket yönünde ise sistem düzgün hızlanan, hareketin tersi yönde ise sistem düzgün yavaşlayan hareket yapar.

Hareketin ivmesi sistemdeki net kuvvetle orantılıdır. Dinami­ğin temel prensibine göre, kütle sabit iken kuvvetin değişimi ve işareti nasılsa ivmenin değişimi ve işareti de aynıdır.

 

ÖRNEK

Şekildeki sürtünmesiz ortamda hareketsiz bulunan 5 kg'lık bir cisme 6s süresince 25N'luk bir kuvvet etki ediyor.

Buna göre,10s sonunda cismin hızı kaç m/sn olur?

A) 10           B)20        C)30           D) 40      E) 50

 

CEVAP

Önce cismin ivmesi dinamiğin temel prensibinden;

Fnet= mt.a 25= 5.a a= 5m/s2 Cismin 6s sonunda hızı ise;

 

V=0+5.6                V=30m/s

11 4 11