Cevaplar

2013-11-20T19:31:52+02:00
Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmeye devam edilmesi, maddenin ya da metalin plazma haline geçmesine yol açar. Enerjinin kaynağı elektrik olabileceği gibi, plazma kesimde bu kaynak ısıl veya ışın kökenli de olabilir.

Plazma safhasını gaz safhasından ayıran en önemli farklılığı elektriği iletmesi, çok yüksek sıcaklıkta olması ve ışık yaymasıdır. Maddenin plazma hali, serbest halde gezinen elektronlardan ve elektronlarını kaybetmiş atomlardan (iyonlardan) oluşmasıdır. Günümüzde plazma kesim teknolojik olarak evrimleşerek imalat ve sanayide, tıpta, ışıklandırmada, televizyonlarda, enerji üretiminde (nükleer) ve daha birçok teknolojide kullanılmaktadır. Plazma oluşumunda eşit miktarda pozitif ve negatif yük içerir. Elektriği ileten tüm maddelere uygulanan prensiplerin çoğu plazmalar için de geçerlidir. Plazma gibi plazma kesim de elektrik alandan ve manyetizmadan etkilenir. Plazma sıcaklıklarına göre ve hacimlerindeki yüklü parçacıklarına göre sınıflandırılırlar. Floresan lambalarındaki ışıldama, kaynak sırasında görülen mavi ışık yıldırım ve şimşek de birer plazmadır. Güneşin içerisinde farklı türlerde plazmalar vardır. Kutuplarda görünen auroralar da bir çeşit plazmadırlar. Sonuçta metallerin kesiminde de kullanılmasına olanak vardır.
aya çıkması mümkündür.
5 4 5
2013-11-20T19:32:27+02:00
AmaçlarBu üniteyi çalıştıktan sonra;• mol, hacim, basınç, sıcaklık, kavramlarını öğrenecek,• gaz yasalarını ve ideal gaz yasasını öğrenecek,• gaz karışımlarını, Dalton ve Amagat yasalarını öğrenecek,• ideal gaz yasasından sapmalar hakkında bilgi sahibi olacaksı-nız.İçindekiler• Giriş 99• Gaz Hali ve Gazların Önemi 99• Mol Kavramı 100• Hacim Kavramı 100• Basınç Kavramı 100• Sıcaklık Kavramı 102• Madde Miktarı ve Sıcaklığı Sabit Tutulan İdeal Gazların Hacim-Basınç İlişkileri (Boyle Yasası) 103• Madde Miktarı ve Basıncı Sabit Tutulan İdeal Gazların Hacim-Sıcaklık İlişkileri (Charles Yasası)
3 2 3