Cevaplar

2012-11-22T18:25:54+02:00

HAL (MAKARNALIK) EKLERİ
İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, Diger kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede Type ofkazanmasını. sağlayan eklerdir İsmin hâllerinin Basinda yalın HAL (nominatif) Gelir, AMA met Halin eki olmadığı for sıralamaya Dahil etmedik; isimler konusunda işlenmiştir. a. -İ Belirtme /YuklemeHal Ekimae
Fiildeki isten, hareketten, eylemdenetkilenenvarlığı belirtir. Yani met eki alan isimler cümlede belirtili Nesne görevinde bulunur.
ev-I Gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın ... 
Ismi fiile Bağlar. Çocukları BURADAN kim alacak? Babası Çocuğu çağırdı. simdi sorulari cevaplayın. BURADA kimi bekliyorsunuz? Türkçede two tane-i eki vardir: -i: iyelik eki: (onun) kalem-i -i: belirtme Hal eki: kalem-i (kim Aldı?) b. -E Yönelme Hal Ekimae İsimleri fiillere, tuhaf olurum de edatlara Bağlar. Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, Dönme SÖZ konusudur. Okul'un-bir git, ev-e dön ... Eklendiği kelimelere farkli anlamlar katar ve degisik anlam İlişkileri Kurar.Yönelme, yaklaşma, ulaşma bildirir. Ayşe eki alan kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve

0
2012-11-22T18:26:41+02:00

HÂL (DURUM) EKLERİ
İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir. 

İsmin hâllerinin başında yalın hâl (nominatif) gelir, ama bu hâlin eki olmadığı için sıralamaya dahil etmedik; isimler konusunda işlenmiştir.

a. -İ Belirtme/Yükleme Hâl Eki
Fiildeki işten, hareketten, eylemden etkilenen varlığı belirtir. Yani bu eki alan isimler cümlede belirtili nesne görevinde bulunur.
ev-i gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın...
İsmi fiile bağlar.

Çocukları buradan kim alacak? 
Babası çocuğu çağırdı. 
Şimdi soruları cevaplayın.
Burada kimi bekliyorsunuz?
Türkçede iki tane –i eki vardır: 

–i: iyelik eki: (onun) kalem-i
–i: belirtme hâl eki: kalem-i (kim aldı?)
b. -E Yönelme Hâl Eki

İsimleri fiillere, bazen de edatlara bağlar. 
Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme söz konusudur.
okul-a git, ev-e dön...

Eklendiği kelimelere farklı anlamlar katar ve değişik anlam ilişkileri kurar. 
Yönelme, yaklaşma, ulaşma bildirir. Bu eki alan kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir:
Bugün okula gitti. 
Benim itirazım yapılan haksızlığa. (haksızlığadır: yüklem)

Fiyat, araç ile anlamı katar:
Kitabı bin liraya aldı. (karşılığında)
Bu iş kaç paraya olur?

Zaman bildirir, zarf tümleci yapar:
Bu iş sabaha biter. 
Haftaya size gelelim. 


0