Cevaplar

2012-11-22T18:30:33+02:00

Cevap: Vektörlerin bulaştırdığı hastalıklar

1-Hamam Böcekleri:Ev içerisinde her yerde dolaşabilen,fakat hamam ya da şartları hamama benzeyen rutubetli yerleri çok seven bir vektördür.Gerek vücutları ile gerekse sindirim sistemi aracılığıyla patojen jermleri besin maddelerine ve doğrudan insana taşırlar.Kolera,tüberküloz,tifo,lepra,dizanteri,ve ba gibi birçok hastalık etkenini naklederler. 

2-Tahtakuruları:Esasen bir vektör olarak kabul edilmemesi gerekir.Çünkü tahtakurularının hastalık etkenini taşıdığına dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.Yalnız,bir insan paraziti olduğu,insanlardan kan emerek aşırı derecede rahatsız ettiği bilinmektedir. 

3-Bitler:İnsan vücunda barındıkları yere göre baş biti,ane biti ve vücut biti gibi tipleri bulunan bu vektörler özellikle epidemik tifüs ve hummai racia’nın naklinde önemli rol oynarlar. 

4-Karasinekler:Dünyanın her yerinde bulunan ve insanlara en çok temas eden haşare türüdür.Hastalık öetkeni bol olan yerlerde beslenip üremektedirler.Başta insan dışkısı olmak üzere balgam,cerahat vb.yerlerden aldıkları hastalık etkenlerini mekanik yollarla insanlara,gıda maddelerine ve eşyalara bulaştırırlar.Karasinekler tifonun,paraziter hastalıkların,trahom ve konjontivit gibi oftalmik hastalıkların,tüberküloz,şarbon,tularemi ve malta humması gibi birçok hastalığın bulaşmasında rol oynayan bir vektördür. 

0
2012-11-22T18:30:38+02:00

1-Hamam Böcekleri:Ev içerisinde her yerde dolaşabilen,fakat hamam ya da şartları hamama benzeyen rutubetli yerleri çok seven bir vektördür.Gerek vücutları ile gerekse sindirim sistemi aracılığıyla patojen jermleri besin maddelerine ve doğrudan insana taşırlar.Kolera,tüberküloz,tifo,lepra,dizanteri,ve ba gibi birçok hastalık etkenini naklederler. 

2-Tahtakuruları:Esasen bir vektör olarak kabul edilmemesi gerekir.Çünkü tahtakurularının hastalık etkenini taşıdığına dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.Yalnız,bir insan paraziti olduğu,insanlardan kan emerek aşırı derecede rahatsız ettiği bilinmektedir. 

3-Bitler:İnsan vücunda barındıkları yere göre baş biti,ane biti ve vücut biti gibi tipleri bulunan bu vektörler özellikle epidemik tifüs ve hummai racia’nın naklinde önemli rol oynarlar. 

4-Karasinekler:Dünyanın her yerinde bulunan ve insanlara en çok temas eden haşare türüdür.Hastalık öetkeni bol olan yerlerde beslenip üremektedirler.Başta insan dışkısı olmak üzere balgam,cerahat vb.yerlerden aldıkları hastalık etkenlerini mekanik yollarla insanlara,gıda maddelerine ve eşyalara bulaştırırlar.Karasinekler tifonun,paraziter hastalıkların,trahom ve konjontivit gibi oftalmik hastalıkların,tüberküloz,şarbon,tularemi ve malta humması gibi birçok hastalığın bulaşmasında rol oynayan bir vektördür. 

5-Sivrisinekler:Başta sıtma olmak üzere birçok önemli hastalığı nakletmeleri nedeniyle,mücadele metodları üzerinde önemle durulması gereken bir vektördür.Sivrisinekler,genellikle durgun sularda ve bataklıklarda ürerler.İnsanlara naklettikleri hastalıklardan en önemlileri,sıtma ve filaryazistir.Bunların dışında sarı humma,dang hastalığı ve hemorajik humma hastalığıdır.

0