Cevaplar

2012-11-22T18:38:32+02:00

UZAYLILAR var mıdır, yok mudur?..

Son günlerin en ilginç konularından biri de bu!..

Ve bu konuda yapılan en büyük yanlış ise, işi “BİLİM ADAMLARINA SORMAK”!..

UZAYLILAR konusu asla bilim adamlarına sorulmaz!..

UZAYLILAR konusuna cevap verebilecek bilimadamı ne TÜRKİYE`de ne de DÜNYA`da mevcut değildir!.. Kim bu konuda bilim adamlarına danışırsa, kesinlikle yanılmış olur!..

NİÇİN?..

Önce bilelim ki, “bilim” eldeki belirli objelere ve donelere göre bir sistem içinde oluşur. Elbette, o doneleri ve objeleri inceleyecek kişiler vardır… Ve nihâyet, bu kişilerin, o doneler, objeler üzerinde belirli araştırmalar yaptıktan sonra, varacakları bir kesin sonuç ve oluşturdukları sistem, “o bilim dalını” oluşturur…

O bilim dalını oluşturan kişilere de “o konunun bilim adamı” denir…

Bir örnek ile açıklayalım;

İnsan bedeni mevcuttur; bu beden üzerinde araştırma yaparak çalışma sistemini tesbit eden ve bunu bir bilim dalı haline getiren insanlar vardır… Öyle ise, doneler mevcuttur, araştırma sonucu oluşan sistem ortadadır!.. Demek ki insan bedeninin çalışmasını konu alan bir “BİLİM ADAMI” mevcuttur!.. Yâni TIB bilimi de bu bilim dalının araştırıcıları, uzmanları doktorlar!… Ve doneler, objeler, insanlar!…

“Uzaylılar” adı verilen doneler, objeler elimizde midir?.. Elimizdeki bu objeler, doneler üzerine sistematik bir araştırma yapılmış mıdır?.. Bu sistemli araştırmaları yapmış, bu yapıların hangi sistemle çalıştığını tesbit etmiş kimseler var mıdır?..

Elbette, bütün suallerin cevabı HAYIR`dır!…

Öyle ise, UZAYLILAR üzerine ne bir bilim dalı vardır, ne de bir BİLİM ADAMI!..

Bu noktayı siz isterseniz bir doktora sorabilirsiniz, isterseniz bir hukuk profesörüne… Ya da bir ASTRONOMİ profesörüne!..

Hepsi de bu konu hakkında, aynı düzeyde bir vatandaştır; kendi dallarında birer profesör olmalarına rağmen!..

Biri profesördür, kanunlar konusunda; diğeri profesördür insan bedeni hakkında; biri profesördür, toprağın yapısı hakkında; bir diğeri de profesördür, yıldızlar, konumları ve yapısal özellikleri hakkında!..

Ama asla, “UZAYLILAR” konusunda değil!..

Bu Türkiye`de de böyledir. dünyada da!..

Olmayan objenin bilim adamı da olmaz… Ve hiç bir zaman Astronomi uzmanları, profesörleri, “UZAYLILAR” konusunda bilim adamı gibi gösterilmez ve kabul edilmez!..

Bunu böylece kesinlikle vurguladıktan sonra şu noktaya dikkat çekelim…

Son günlerde bu konuda 4 flaş olay vardır… TASS ajansının Rusya`da bir kentte, parkta çocukların uzaylılarla teması yolunda bir yayın!..

İngiltere`de tarlalarda meydana gelen büyük boy çizimler(*)…

(*) 5 Ekim 1991 tarihli Cumhuriyet gazetesi`nin Bilim ve Teknik Dergisi`nden alınmıştır.

1 1 1