Cevaplar

2012-11-22T20:29:58+02:00

istiare 2ye ayrılır kapalı ve açık olarak. Kapalıda benzetme öğelerinden yalnız benzeyenle   benzeme yönü vardır. Açık istiarede sadece kendisine benzetilen vardır.

 

Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi

Cümlesindeki "ASLAN" açık istiaredir. 

 

Dalların boynu bükük
Cümlesinde dallar boynu bükük insana benzetiliyor ama kendisine benzetilen insandan söz edilmiyor. Boynu bükük sözcüğü ile insanın bir özelliği vurgulanıyor.Kapalı istiare.


Teşbihi beliğ aralarında ortak özellik bulunan iki kavramın, birbiriyle karşılaştırılmasıdır. Ortak özellikte güçsüz olan öğe, güçlü olan öğeye benzetilir.


0