Cevaplar

2012-11-22T20:11:21+02:00

1. PARALELLER 

Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen hayali çembere Ekvator denir. Engeniş paralel dairesi olan Ekvator yerküreyi Kuzey Yarımküre    ve Güney Yarımküre  olmak  üzere  iki  eşit yarımküreye böler. Ekvator’a paralel olarak  çizilen hayali çemberlere paralel denir.

 

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının açı  cinsinden değerine enlem  denir. Enlem herhangi bir noktadan yerin merkezine çekilecek dikey bir çizgiyle Ekvator düzlemi arasındaki açıdır. Enlem, derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir. Ankara yaklaşık 39° 56’ kuzey enlemi üzerinde bulunur.

 

Paralellerin Özellikleri: 

1.En büyük paralel dairesi olan Ekvator, başlangıç paralelidir. 

 

2.Ekvatorun kuzeyindeki 90, güneyinde 90 olmak üzere 180 paralel vardır.

 

3.Dünya’nın şeklinden dolayı,  Ekvator’dan kutuplara doğru gittikçe paralellerin

boyları kısalır ( Ekvator 40 076 km, 15° paraleli 38 000 km, 30° paraleli, 34 700 km,  45° paraleli, 28 450 km, 60° paraleli 20 000 km, 75° paraleli 10 400 km’dir.

Kutup noktalarının boyutu sıfırdır.).

 

4.Paralellerin numaraları Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe büyür.

 

5.Paraleller 180° lik meridyen yayının 1°  lik  arayla  eşit parçalara bölünmesi sonucunda çizilir. Daha ayrıntılı yer belirtmek için her derece 60’ ya her dakika 60”

ye bölünür. 

 

6.Paraleller D-B doğrultusunda uzanırlar ve birbirlerini kesmezler. 

 

7.90° paralelleri nokta halindedir.

 

8.Ekvator’la dönenceler arasında kalan paralellere alçak enlemler; dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere      orta enlemler, kutup daireleri ile kutup noktaları  arasında kalan enlemlere ise yüksek enlemler adı verilir.

 

9.Bazı paraleller özel isimler alırlar. 

 

       0° paraleli Ekvator 

       23° 27’ kuzey paraleli Yengeç Dönencesi

       23° 27’ güney paraleli Oğlak Dönencesi

       66° 33’ kuzey paraleli Kuzey Kutup Dairesi

       66° 33’ güney paraleli Güney Kutup Dairesi

       90° kuzey paraleli Kuzey Kutup Noktası

       90° güney Paraleli Güney Kutup Noktası

3 3 3