Cevaplar

2012-11-23T12:59:59+02:00

Kullandığımız yakıtlardan kül ve zehirli gaz gibi atıklar açığa çıkar. Baca ve egzozlardan çıkan zehirli gazların birleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur.
Asit yağmurları temas ettiği bitki örtüsünün yok olmasına,insanlarda deri ve akciğer hastalıklarına neden olur. Çevre kirliliğini azaltmak için yüksek kalorili,kül ve zehirli gaz çıkışı az olan yakıtlar kullanılmalıdır.(doğal gaz,taş kömürü...)Deniz kazaları ile denize dökülen petrol,su üzerine yayılır. Su üzerine yayılan petrol kısa sürede temizlenmediğinde suyun güneş ışığı ve hava ile temasının kesilmesine neden olur. Bu olay suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.

Su Kirliliğinin Önlenmesi

Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli
Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli
İnsanlar bilinçlendirilmeli
Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı
Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır

Hava kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının neden oılduğu kirlilik azaltılabilir.
Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir.
Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmalıdır.

İNG : 

Use waste as fuel, ash and toxic gases are released. Chimney and egzozlardan result of the merger of the toxic gases, acid rain occurs.
Acid rain is not in contact with the flora in humans causes skin and lung diseases. High-calorie to reduce environmental pollution, ash and toxic gas output with less fuel used. (Natural gas, coal ...) Marine accidents and oil spilled into the sea, the water is spread over. As soon as the oil spread over the water, cleaned the interruption is caused by contact with water, sunlight and air. This event adversely affects aquatic organisms.
Prevention of Water Pollution
Treatment facilities should be established and carefully exploited,
Population growth need to be addressed in a certain area in front of
people are made aware
Policies should be developed for the protection of water resources, plans and programs should be
The factors that cause air and soil pollution should be eliminated
What can be done for the Prevention of air pollution?
The fossil fuels are the major causes of air pollution should be used as little as possible. Instead, gas, solar energy, geothermal energy, and so on. promoting widespread use of energy.
Rail and sea transport instead of road transport in urban public transport services should be expanded verilmelidir.Büyük weight. So why Exhausts oılduğu automobile pollution can be reduced.
Industry bodies give up waste should be avoided.
Green spaces should be increased, to prevent forest fires.
Ozone-depleting substances are used.

3 2 3