Cevaplar

2012-11-22T20:15:32+02:00

POZİTİF SAYILAR: Sayı doğrusu üzerindeki sıfırın sağındaki tüm sayılardır 

NEGATİF SAYILAR: Sayı doğrusu üzerindeki sıfırın solundaki tüm sayılardır. 

DOĞAL SAYILAR: 1, 2, 3, 4 … gibi pozitif tüm tam sayılar kümesidir. 

TAMSAYILAR: Sıfır ve artı, eksi 1, 2, 3, 4, 5 …N sayılar kümesinin tüm elemanları olan sayılardır. 

ASAL SAYILAR: Kendinden ve 1'den başka bir sayıya bölünemeyen sayılara bu isim verilir. 

RASYONEL SAYILAR: İki tamsayının oranı A/B şeklinde gösterilebilen sayılardır. 

İRRASYONEL SAYILAR: İki tamsayının oranı A/B şeklinde gösterilemeyen sayılardır. En meşhurları pi, e ve karekök 2 sayısıdır. 

GERÇEK SAYILAR: Sayı ekseni üzerinde pozitif ve negatif bir noktada kendine yer bulabilen sayılardır. Tamsayıları, Doğal sayıları, Rasyonel ve İrrasyonel sayıları içine alır. 

SANAL SAYILAR: a = gerçek sayı i = karekök -1 olduğunda ai olarak yazılan sayılardır. 

AŞKIN SAYILAR: Cebirsel olmayan gerçek sayılardır. Bu sayılar katsayıları birer tamsayı olan çokterimlilerden oluşan denklemlerin kökü olamaz. Aşkın sayıların tümü irrasyoneldir ama her irrasyonel sayı aşkın değildir. Aşkın sayıya örnek, yukarıda bahsedilen pi ve e sayısıdır. 

TRANSANDALTAL SAYILAR : Sonsuz terimden oluşan sayılardır 10/3 veya pi sayısı gibi.

0
2012-11-22T20:15:49+02:00

C. SAYI ÇEŞİTLERİ

1. Çift Sayı

 olmak koşuluyla 2n ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir.

Ç = {... , �2n , ... , �4, �2, 0, 2, 4, ... , 2n , ...}

kümesinin elemanlarının her biri çift sayıdır.


 

2. Tek Sayı

 olmak koşuluyla 2n + 1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.

T = {... , �(2n + 1), ... , �3, �1, 1, 3, ... , (2n + 1), ...} kümesinin elemanlarının her biri tek sayıdır.

0