Cevaplar

2012-11-22T20:24:54+02:00

1. β={(x,y):2x+y=8,x,y∈N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
2. A={1,2,3} kümesinde tanımlı
β={(1,1),(2,2),(1,3),(3,2)} bağıntısına aşağıdakilerden hangisi ilave edilirse geçişken olur?
A) (2,1) B) (3,1) C) (1,2)
D) (3,3) E) (2,1) ve (3,1)
3. 4 elemanlı bir kümede tanımlı β bağıntısının yansıyan fakat simetrik ve ters simetrik olmaması için
β en az kaç elemanlı olmalıdır?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
4. β={(x,y)I(a−2)x+3y=5,x∈R, y∈R} bağıntısı veriliyor. β simetrik bir bağıntı olduğuna göre, a kaçtır?

 

1 1 1