Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-22T20:30:32+02:00

Atatürk ilkelerini incelediğimizde, bu ilkelerin Türk'ün yüksek karakter ve seciyesine tam bir uyum gösterdiğini görürüz. Mustafa Kemal, askeri görevleri ve katıldığı savaşlar neticesinde, ülkesini ve insanlarını çok iyi gözlemlemiş; kendisinden önceki yöneticiler gibi, yapılmaya çalışılan yenilik hareketlerinde, ne ülke insanından uzak kalmış, ne de 'halkın üstünde' bir tavır takınmıştır. Türk Milletine inanan ve Türk'ün yüzyıllardır bastırılmış olan karakterini ortaya çıkaran Atatürk; bu inançla ilkelerini uygulamaya koymuş ve başarılı olmuştur. Atatürk bu durumu, şu sözleriyle anlatmıştır:

"Arkadaşlar mazide, en büyük felaketleri ihzar (hazırlayan) eden bir mazide, çok derin mazilerde dahi, Türk Milletini benliğinden çıkaran bir teşkilat vardı ki, ona devlet ve hükümet teşkilatı derlerdi. Millet, hükümet teşkilatının zahiren esiri idi. Bu onun manzarai zahiriyesi (görünen manzarası) idi. Halbuki Türk, esaret kabul etmeyen bir Millettir, Türk Milleti esir olmamıştır.

1 5 1
2012-11-22T20:47:03+02:00

Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını Atatürk’ün başlattığı inkılaplarının sürdürülmesinde gören bu amaca ulaşmak için de bağlı kalacağı ilkeleri gösteren yoldur. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideolojik temelidir. Tamamen uygulama ürünüdür.

Atatürkçülüğün ana amaçları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkelerinde toplanır.

Atatürk Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını ve bu düzeyin üzerine çıkmasını inkılaplarıngerçekleştirilmesi ve yaşatılması ile sağlanacağını savunmuştur. Türk Milleti’nin batı uygarlığı içinde aydın bir geleceğe kavuşması için de Atatürk ilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

Atatürkçülük, Türk Milletinin batılılaşma ve medeni dünyadaki yüksek yerini alma savaşının atılımı ve aşamasıdır. Türk Toplumuna yapısına uygun yenilikleri getirmiştir.

1 5 1