1- Türklerin Anadoluyu yurt edişinin sebepleri nelerdir ?

2-Anadoluda kurulan ilk Türk Beylikleri nelerdir?

3- BU beyliklerin Anadolunu8n Türkleşmesine katkıları nelerdir ?

4-Türkiye Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu Devleti)'nin

A) Devlet Yönetimi

B)Ekonomik Yaşamı

5) Haçlı Seferlerinin Sepeb ve Sonuçları nelerdir ?

Alakasız yorumlar yazanı şikayet edecem!!

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-22T20:32:28+02:00

soru1
1) Kalabalık Oğuz Türkleri, Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kaldıkları ve kendilerine yeterli toprak olmadığı için yaşayacakları yeni yerler aramaya başladılar Türkler, Malazgirt Savaşından sonra Anadolu ya kalabalık gruplar hâlinde girip fetihlere başladılar2) Başta Tuğrul ve Çağrı Beyler olmak üzere Büyük Selçuklu sultanlarının Oğuz topluluklarını Anadolu ya yönlendirmesi,3) Bölgenin tarım ve hayvancılık yapmaya uygun bir yer olması Türklerin Anadolu yu yurt edinmelerinde etkili oldu4) Rumların ve Ermenilerin bulunduğu bu toprakların fethedilmesi, İslâmiyetteki gaza yapma ve ganimet elde etme anlayışına da uygundu

1 5 1
2012-11-22T20:36:17+02:00

1=topraklarını genısletmek

2=d smaç=danısmetlıler-artuklular saltuklular menguceklıler caka beylıgı

3=her bırı ayrı toprakları devlete katmıslardır

4=a=durust 

5)=haclı seferlerı turkler anadoluya gelırken onların yasadıgı yerlerden gecmıs ve onları sarsmıslardır ve topraklarını genısletmek ıstemıslerdır

1 5 1