Cevaplar

2012-11-22T20:59:10+02:00

How many hats do you have? (Senin kaç şapkan var?)
I have two hats. (Benim iki şapkam var.)

How many brothers does he have? (Onun kaç erkek kardeşi var?)
He has two brothers. (Onun iki erkek kardeşi var.)

How many trees do you see in the garden? (Bahçede kaç ağaç görüyorsun.)
I see eight trees in the garden. (Bahçede sekiz ağaç görüyorum.)

İkinci şekilde, ?how many? soru kelimesinden sonra çoğul nesne ve sonrasında ?to be (are / were)? fiili kullanılır. Daha sonra edat öbeği ya da zarf ilave edilerek soru cümlesi ifade edilmiş olur.

How many days are in a year? (Bir yılda kaç gün vardır?)
Three hundred and sixty-five days are in a year. (Bir yılda üç yüz altmış beş gün vardır.)

How many officers are in the room? (Odada kaç subay var?)
Six officers are in the room. (Odada altı subay var.)

How many classrooms are in the building? (Binada kaç sınıf var?)
Thirty-two classrooms are in the building. (Binada otuz-iki sınıf var)

1 5 1
2012-11-22T22:16:53+02:00

-How many pencils in your pencilcase

-How many student in the classroom 

-How much botter on the table

-How much water on the table 

-How many books in my bag

5 puan vermişin ne ayak :D :D

0