Cevaplar

2012-11-22T20:58:48+02:00

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme anlamlı bir addır?

A) Bu daracık pantolonla rahat edebilecek misin?

B) Öyle üzgün durma, azıcık gülümse, ne olur.

C) Minicik ellerini ceplerine sokmuş, ısıtmaya çalışıyor.

D) Sıcacık suyla küveti iyice doldurup içine daldı.

E) Parmağımın ucunda bir yaracık oluştu.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki, sonuna geldiği sözcüğe“benzerleri” anlamı katmıştır?

A) Barış Manço’lar kolay mı yetişir sanıyorsun?

B) Özgürlükleri kazanmak kadar kaybetmemek de önemlidir.

C) Adamlar kendilerini her konuda uzman sanıyorlar.

D) Toplumların gelişmişlik düzeyleri nasıl anlaşılır?

E) Sözler, buz üstüne yazılmış yazılar gibidir.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük addır?

A) Çalışmakla kazanılır güzel günler.

B) Bazı arkadaşlar üye olmak istemiyor.

C) Sınavı kazanmak biraz özveri ister.

D) Planlı çalışmak işinizi kolaylaştırır.

E) Uzun bir koşudan sonra mola verdik.

 

 

4. Biçimce tekil, anlamca çoğul olan adlara topluluk adı denir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk adı değildir?

A) Elinde bir demet kırmızı karanfil vardı.

B) Kervan akşama doğru hana sağ salim ulaştı.

C) Çoban sürüyü dağın yamacında otlatıyordu.

D) Küçük kızı için bir düzine kurşun kalem aldı.

E) Bizim sınıf iki gündür hiç süpürülmedi.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir ad kullanılmıştır?

A) Üst kattan garip tıkırtılar geliyordu.

B) Çatlayan boruların onarılması gerek.

C) Yemek yerken ağzını şapırdatır.

D) Horlamazsan ben de uyuyabilirim.

E) Dışarda havlayan köpek bebeği uyandırdı.

 

 

6. Kimi tür adları kişilere özel ad olarak verilebilir.

0
2012-11-22T20:59:30+02:00

ele aldigimiz üç kisa metinde biz de zaman zaman kelimelerin,cümlelerin anlam ozellikleri üzerinde durduk.anlamin yalnız bu etkenlerden kaynaklanmadigi gercegini de surekli göz önünde tuttuk.cumlelerinde aşağıdaki sozcuk türlerinden hangisi yoktur.
A)sifat. B)zamir c)zarf d) edat e)baglac

2-bu kitaplar da zamanla kendi yarattıkları akimin altında kaldı.cumlesinde asagidakilerden hangisi yoktur
A)zarf b)edat c)zamir d)baglac e) sifat

1. soru:
Ben "... biz de zaman zaman..." bölümündeki "de"yi edat olarak alırım ama güümüzde bağlaç olarak alıyorlar. Buna bilgiye göre ise bu sorunun doğru cevabı olamaz ama bana göre burada bağlaç yoktur. Çünkü "de" bana göre edattır. 
2. soru:
zamanla: zarf
zaman-la: ek halinde edat
kendi: zamir
bu: sıfat.
İşte burada da de/da'nın bağlaç olup olmama durumu tartışılıyor yine.
Bir sene Ösym de/da'yı bağlaç olarak sorudğu için bağlaç kabul ediliyor oldu. Halbuki fazlalık anlamı varsa de/da edattır.

0