Cevaplar

2012-09-29T13:33:08+03:00

Anestezi aygıtları, hastayı geçici bir süre için uyutmak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece hastanın acı duymamasıi ve kıpırdamaması için gerekli olan ölçüde zayıflaması sağlanır.

0
2012-09-29T13:33:26+03:00

Anestezi aygıtları, hastayı geçici bir süre için uyutmak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece hastanın acı duymamasıi ve kas reflekslerinin ameliyat için gerekli olan ölçüde zayıflaması sağlanır.
Aygıt, hastanın ciğerlerine anestezi gazlarının uygun bir karışımını pompalar. Bu gazlar hastanın sağlık durumuna, yaşına, istenilen bilinçsizlik derecesine ve yapılacak ameliyatın cinsine göre anestezi uzmanı tarafından seçilir.
Solunum anestezisi için en çok kullanılan gazlar azot protoksit (diazot monoksit) (N20) ile siklopropan'dır (C3H6). Bunlar oksijenle (02) birlikte verilirler.
Azot protoksit basınç altında sıvılaştıntıp tüplere doldurulan, yanmaz bir gazdır. Dişçiliğin birçok dalında en çok kullanılan anestezi maddesi budur. Akciğerleri tahriş etmediği için, çoğunlukla eter gibi daha tahriş edici bir gaz vermeden önce hastayı uyutmak amacıyla kullanılır.
Siklopropan ise, alçak basınçlı silindirlerde sıvı haide saklanır. Çok tahriş edici ve aynı ölçüde patlayıcı olan bu gaz, anestezi amacıyla % 20"ye varan oranlarda oksijenle karıştırılır.
Eter ve halotan gibi sıvı halde uyuşturucular da çok kullanılır. Bunların solunacak gaz durumuna gelmesi için, önce bir püskürtücüyle çok küçük damlacıklar haline getirilmesi gerekir. Trikloroetilen buharı da düşük konsantrasyonlarda kullanılır.

0