Cevaplar

2012-11-22T21:45:40+02:00


  Çrş 17 Arl 2008, 00:10   Mihrap - Minber - Kürsü

Mihrap:
Oda, köşk, baş köşe, yüksek yer, savaş âleti. Câmide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan, oyuk, girintili yer anlamında bir terim. Çoğulu "mehârîb"tir. Bu bölüm, savaş âletine benzetilerek mihrab denilmesi, şeytan ve kötü düşünce ve arzularla savaş yeri kabul edilmesindendir.


Minber:
Arapça, yüksek olmak, anlamındaki "nebr" kökünden ism-i âlettir. Minber, Cuma veya bayram hutbelerini okumak üzere çıkılan, genellikle mihrâbın hemen sağında bulunan merdivenli yapının adıdır.


Vaaz Kürsüsü:
Belli gün ve saatlerde imamın vaaz vermek için çıktığı, koltuk ya da küçük balkon şeklindeki bölüm.

Sözlük tanımları yukarıdaki gibi olan camilerimizin değişmez üçlemesinin yapılması adeta bir sanat dalı halini almıştır.

Camilerimizde son derece güzel örneklerininden bazılarının bu başlık altında bir caminin mihrap,minber ve kürsü üçlemesinin bir mesaja denk gelecek şekilde toplayabiliriz.


En son ayncalut tarafından Çrş 17 Arl 2008, 00:55 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi

 mesajı beğendiniz mi?:    Atilla DÜNDAR  Çrş 17 Arl 2008, 00:17  

Güzel bir üçleme... Bu konuya uygun bulursanız Ankara Başyazıcıoğlu Camii örneğini paylaşalım.(+)

 mesajı beğendiniz mi?:    ayncalut  Çrş 17 Arl 2008, 00:26   Bezm-i Alem Valide Sultan Camii(+)(+)(+)

Bezm-i Alem Valide Sultan Camii 1855 yılında tamamlanmıştır, mimarı Garabet Balyan`dır.

 mesajı beğendiniz mi?:    Ümit Gürbüz  Çrş 17 Arl 2008, 04:53  (+)

Karadeniz Ereğli Hatip Camii

Geniş açıyla Mihrap,Minber ve Kürsü görülmektedir..

 mesajı beğendiniz mi?:    ayncalut  Prş 18 Arl 2008, 01:31   Şehzadebaşı Camii(+)(+)(+)

Şehzade Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından Saruhan valisi iken 1543'de 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırılmıştır. Çıraklık eserim dediği camii Mimar Sinan tarafından 1543-48 yılları arasında inşaa edilmiştir.


1 5 1
2012-11-22T21:47:04+02:00

minber-Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer

mihrap-Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer

hutbe-Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt

-vaaz-Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma

minare-Camilerde müezzinin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı

0