Cevaplar

2012-11-22T21:53:49+02:00

1- Egemenliği kullananların bu hakka seçime dayalı olmadan sahip bulundukları devlet biçimleri:

a – Monarşi

-Meşrutî Monarşi

- Tam Monarşi

b- Oligarşi

c- Totaliter Devletler

2- Egemenliği kullananların bu hakka, seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimleri (Cumhuriyet):

a- Oligarşik Cumhuriyet

b- Halka dayalı Cumhuriyet

- Demokratik Cumhuriyet

- Demokratik olmayan Cumhuriyet

 

1 3 1
2012-11-22T22:07:13+02:00
HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ    1. SINIF DERSLERI   Law 121 Medeni Hukuk I 3 Medenî Hukuk I dersinin içeriği, Medenî Hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır. Law 122 Medeni Hukuk II 3 Nişanlanma, evlilik, evlenme ehliyeti, evlenme engelleri, evliliğin butlanı, evliliğin genel sonuçları, evlilik içi mal rejimi, zorunlu mal rejimi, sözleşmesel mal rejimi, boşanma, soy bağı, genel anlamda ebeveyn ve çocuk arasındaki hukuki ilişki, velayet, vesayet, evlat edinme. Law 115 Hukuka Giriş 3 Temel Kavramlar, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet kavramları ve hukukun ayrımları ele alınacaktır. Law 123 Anayasa Hukuku I 3 Anayasa Hukuku I dersinde, Anayasa kavramı, siyasal iktidar ve bu kapsamda kurucu iktidar, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, devletin unsurları, devletin kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler incelenen başlıca kavram ve konulardır.
0