Cevaplar

2012-11-22T22:19:13+02:00


Sırpsındığı Savaşı’nın nedenleri

Osmanlı’nın batıya olan hızlı ilerleyişi ve Edirne’nin fethi nedeniyle Avrupa’nın stratejik noktaları da tehdit altına girmişti.

Edirne ve Filibe’nin geri alınması için Bulgarlar ve Sırplar Papa V. Urban’a başvurarak yardım istemişlerdi. Papa’nın isteğiyle Eflaklılar ve Bosnalılar da ittifaka katılırken, kumandan olarak Macar Kralı Layoş seçildi.

Haçlı ordusunun amacı Osmanlıları Avrupa’nın içine fazla girmeden durdurmak ve Katolik mezhebinin bu topraklarda yayılmasını hızlandırmaktı.

1 5 1
2012-11-22T22:19:29+02:00

haçlıların saldırması ve balkanlarda hakimiyet kurulmak istenmesii

0