Cevaplar

2012-11-22T22:51:26+02:00

Proteinler insanlar için çok gerekli, olmazsa olmaz moleküllerdir. Temel olarak amino asitlerden oluşur ve tüm canlıların hayatlarını idame ettirebilmeleri için mutlaka almaları gerekir. Fakat alınan proteinler doğrudan kullanılamazlar. Çünkü her canlının protein yapısı farklıdır. Fakat proteinleri oluşturan yapı taşları yani amino asitler tüm canlılar için aynı olduğu için proteinlerin amino asitlere kadar parçalanması gerekir. Bu iş insanda midede gerçekleşir.
Bu işlem için yani sindirim için gerekli olan molekül yani kendisi de protein yapıda olan ve yine proteinleri parçalamakla vazifeli olan pepsin enzimidir. Bu enzim çok güçlü bir enzimdir fakat ilk sentezlendiği anda zararsız bir molekül olan pepsinojen şeklinde sentezlenir. Mideye yemek geldiğinin sinyali gönderilir gönderilmez midede çok çok güçlü hatta metali bile eritebilecek kadar tesirli bir sıvı olan HCL (Hidroklorik asit) salgılanır. Bu asit pepsinojen ile birleşerek onun pepsine dönüşmesini sağlar.
Şimdi en baştan tekrar bakalım:

Pepsinojen + HCL → Pepsin

Burada önemli olan bir nokta neden iki aşamalı bir durum söz konusudur? Yani neden önce inaktif bir madde sentezlenip daha sonra salgılanan başka bir madde ile bu sıvı aktif hale getirilir? Veya protein sindirici bir sıvı kendisi de protein yapıda olan mideyi neden sindirmez? Demiri bile eritebilecek bir asit neden mideye zarar vermez? Veya mide neden kendini mukus denen sıvıyla kaplamıştır? zarar göreceğini biliyor mu ki böyle birşey yapıyor?
v.s v.s.v.s

0
2012-11-22T22:52:03+02:00
Mide bezi hücrelerinde bulunan pepsinin öncü maddesi. Midenin seröz tabakasında zimojen olarak sentezlenen, mide sıvısındaki hidroklorik asit veya diğer pepsin moleküllerinin katalitik etkisiyle pepsine dönüşen, pepsinin etkin olmayan biçimi.  Pepsinogen. Türetilmiş Kelimeler (bis) pepsi, pepsi cola, pepsico, pepsin, pepsin A, pepsin, dyspepsia, eupepsia, dispepsi,apepsia mide (nedir ne demek) Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası. Karın, karın bölgesi. Yemek yeme isteği. Omurgalı hayvanlarda sindirim kanalının yemek borusundan sonra gelen torba biçimindeki şişkin kısmı. Omurgasız hayvanların sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan bölgesi. Omurgalılarda sindirim kanalının yemek borusuyla bağırsaklar arasında kalan torba biçimindeki şişkin kısmı, gaste
0