Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-22T23:00:32+02:00

. I. Cama vuran ışıkta saçlarını tarıyor bir güvercin

II. Bir vapur düdüğü gölgesini düşürüyor gök­yüzünden

III. Bir bulut elini yüzünü yıkıyor evlerin

IV. Bir rüzgâr usulca söndürüyor ufkun kandilini

V. Vuruyor gökyüzüne gözlerini anlamlı parıltısı

Numaralanmış cümlelerden hangisinde tam­layanla tamlananı yer değiştirmiş bir ad tamla­ması vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ve tam­lananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması vardır?

A) Duvarda bir resim, resimde kalabalık

B) Kalkmak üzereydi ak bir gemi limandan

C) Sesin ki denizin koylara girişi gibi

D) Alnımız bir uzun sabrın kabaran gelgiti

E) Kayıp bir tayın izini süreriz sanki

 

 

3. I. Akşamın koca denizine indim, yüreğim yanık

II. Leylak getiriyorsun bana güneşli bir günde

III. Sen gidiyorsun, leylaklar kalıyor mu sanki

IV. Düşünceler gibi filizleniyorsun gün geçtikçe

V. Leylak leylak bakıyorsun gözlerimin içine

Numaralanmış cümlelerin hangisinde tam­lananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması vardır?

A) 1 B) II C) III D) IV E) V

 

 

4. "İçim boş kalan yuvaları gibi kuşların."

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylen­emez?

A) Sıfat tamlaması vardır.

B) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır.

C) Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tam­laması vardır.

D) Belirtisiz ad tamlaması vardır.

E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.

 

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı belirtme sıfatı almış bir ad tamlaması vardır?

A) Kime şiir yazmalı gecenin bir vakti.

B) Çocuklar ki saflığın has sesidir.

C) Gecenin yarısında uyuyor çocuklar.

D) Çocuklar ki rüyalarımızın serinliği.

E) Belki tıkır tıkır işleyen işleri var.

 

6. Sarsıyor temelini karanlık düşüncelerin

Hürriyet ordularının ayak sesleri

İkinci dizedeki tamlamanın türü aşağıdakiler­den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Belirtili ad tamlaması

B) Belirtisiz ad tamlaması

C) Takısız ad tamlaması

D) Zincirleme ad tamlaması

E) Sıfat tamlaması

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması vardır?

A) Hayatımda hep bu tür insanlardan kaçtım.

B) Gurbet yolu dikenlidir, taşlıdır.

C) Bir yangın söndürmek neye mal olur?

D) Bu senindir onu kimseye verme.

E) Hepimiz gür bir yangın gördük, çok acılıyız.

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat ad tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?

A) Bana göklerin müjdesini getirir kuşlar.

B) Rüzgâr ayak izlerimi silmek için mi eser?

C) Suyu ayaklan sanır nilüfer çiçeği.

D) Bir asansör boşluğudur sanki apartmanları­mız.

E) Ben bir gurbet dertlisi gibi inler dururdum.

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Heyecanlı bir nehir gibi geliyorum sana

B) Yusuf güzeli dizeler peş peşe okunuyor

C) Saatsiz bir bomba gibi sokak ortasında kala­kaldım

D) Bu tuzağı sevmem engel değil ölümü alkışla­maya

E) Kalbimi kıran çiçeklerle barışmam bir daha

 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tam­lananı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A) uykularıyım, hiçbirimize benzemeyen çocuk­ların.

B) Gecenin bir vakti rüyalarımıza şiir yazmalı.

C) Balkon kapısını aralıyoruz gökyüzüne her gece.

D) Budur işte sıkıntıdan kurtulmanın haberi.

E) Geçip gidiyor gece uygun adımlarla.

 

 

11. I. Geçmiyordu bir kartal gölgesi bile kızgın kayalardan

II. Batık gemilerin deniz diplerini sarar umutsuz­luğu

III. Kardeşliğin ak kuşu kalkar konar ovamıza

IV. Yaprakları dökülünce ağaç kuş yuvasını saklayamaz olur

V. Uçtu gitti aydınlık düşleri bir bir.

Numaralanmış dizelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması yoktur?

A) 1 B) II C) III D) IV E) V

 

 

12. Gökler yansıtıyor

derin aynalarda

Söğüdün gölgesini

Dinleyelim dallarda

Yanık sesini yelin

Altı çizili tamlamaların türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Belirtisiz ad tamlaması - belirtili ad tamlaması

B) Sıfat tamlaması - belirtili ad tamlaması

C) Sıfat tamlaması - belirtisiz ad tamlaması

D) Belirtili ad tamlaması - belirtili ad tamlaması

E) Belirtili ad tamlaması - belirtisiz ad tamlaması

 

 

13. Ad tamlamalarında kaynaştırma harfi "-n ve -s" dir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?

A) Bu çeşmenin suyu çok güzel.

B) Kapının önünde bir dilenci vardı.

C) Hakan'ın babası ona bir bisiklet alacakmış.

D) Arkadaşının amcası hastaneye kaldırılmış.

E) Evin bahçesi çok genişti.

 

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-22T23:01:53+02:00

1.”Ada”kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur?
A) Garson bize iki ada çayı yapar mısın?
B) Siz hiç ada tavşanı yediniz mi?
C) Balıkçılar adanın öteki kıyısına geçtiler.
D) Ada soğanını çok sevdiğini söylüyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamaların hangisi farklı bir tamlamadır?
A) Çocukların oyuncağını ellerinden aldı.
B) Zeyneplerin okulu buraya oldukça yakındır.
C) Bunu insanların çoğu bilmez
D) Nişan günü bu adam nereye gitmiş

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Vişne suyunu ananesine uzattı.
B) Cam vazoyu temizlerken kırdı.
C) Dükkânın kirasını vermiyordu.
D) Yolcu vapuru limana girdi.

4.”İsim tamlamasında tamlayan önce, tamlanan sonra gelir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
A) Türkçe kitabını evinde unutmuştu çocuk.
B) Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp’in bir eserdir.
C) Türkçe ağzımda annemin sütü gibidir.
D) Karanlığında yalnızlığımın seni düşündüm.

5. Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili isim tamlaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahta kapının boyası oldukça solmuş.
B) Bu sorunun cevabını bir türlü bulamadık.
C) Sınıf başkanı yoklama listesini kaybetmiş.
D) Merdivenleri silen hizmetçi bir miktar para bulmuştu.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?
A) Sarışın adam daha cesaretliydi.
B) Zor soruları kimse çözemiyor.
C) Korkusundan küçük çocuk da kaçmış.
D) Altın madalya almak için çalışıyor.

7.Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır?
A) Adapazarı güzel bir şehirdir.
B) Gelecek yaz Kuşadası’na yerleşiyoruz.
C) Kepçekulak , çam ağacına çıkmış.
D) Hanımeli sulanmayınca buruşmuş.
8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamaların hangisi ötekilerden farklıdır?
A) İyi adam her halinden belli olur.
B) Askerde çelik süngüler dağıtılmış.
C) Kendine bir mermer köşk yaptırmıştı.
D) Bu taş köprü iki yüz yıl önce yapılmış.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması farklıdır?
A) Yol üzerinde açık bayi varsa alırız.
B) Futbolcunun şutu kalenin direklerini sarstı.
C) Yine de suyun tadını hiçbir şey tutmuyor.
D) Çocuğun paltosu çok eskimişti.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ve tamlananı yer değiştirmiş bir belirtili isim tamlaması vardır?
A) Sonunda kırılmıştı kalbi köşede oturan kızın.
B) Eski müdür alınmıştı adamın sözlerine.
C) Onarılmamıştı maalesef masanın ayağı.
D) Sigardan yanmıştı arabanın döşemeleri.

11. “Mermer merdiven” tamlamasının özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Altın saçları güneşte parlıyor.
B) Altın yüzüklerin hapsi çok güzeldi.
C) Demir bilekli adam herkesi yendi.
D) Altın kitaplar serisi ne güzel.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlayanını niteleyen bir sözcük vardır?
A) Kitaplığın eski vidalarını arabada unutmuş.
B) Daktilonun eski şeritlerini neden atıyorsun.
C) Yeni öğretmenin acemiliği bizi de etkiliyor.
D) Fencinin soruları oldukça zordu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlananını niteleyen bir sözcük vardır?
A) Evin odalarının birinde saklanıyormuş.
B) Yeni dükkanın masaları gittikçe arttı.
C) Arabanın motorunu yıkatmaya gitmiştik.
D) Kalemin ucu yine bitti, bıktım artık.

14.Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Eski Milli Eğitim binasının önünde beni bekle.
B) Sağlık ocağı yeni binasına taşındı.
C) Kestane rengi saçlar sahipti kadın.
D) Gözlüğünün camını neden silmiyorsun?

15.Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Halıda adamın ayak izleri kalmıştı.
B) Dershanenin kapısı önünde öğrenciler vardı.
C) Kazadan sonra yolun üzerinde kan lekeleri kaldı.
D) Martılar, batıya doğru uçuşuyorlardı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı takısız ad tamlaması olan zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır?
A) Çocuğun deri montu gerçekten de güzelmiş.
B) Taş duvarın üstünden atlayıp kayboldu.
C) Babamın eski ceketini ona verelim.
D) Kentin sorunları için çözüm önerileri sundu.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Kitabın sayfalarını arkadaşının suratına fırlattı.
B) Ayak ağrılarım bir dinse diyordu.
C) Yarlı yüreğini dinlemeye karar vermişti.
D) Çay bardakları temizlenemiyordu susuzluktan.

2 5 2