Cevaplar

2012-09-29T13:52:14+03:00

Ordu ve TSK Kavramları ; Ordu kavramı, kullanılışı çok eskilere dayanan bir kavramdır. Başlangıçta askeri içeriğinin yanı sıra siyasi bir içeriğe de sahip olan ordu kavramı, zaman içinde, sadece askeri bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır. TSK  kavramı ise, yeni bir kavramdır. 4 Ocak 1961 tarihli 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ile bir bütün olarak silahlı kuvvetleri ifade etmede, ordu kavramı yerine TSK kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Resmen kaldırılmış olmasına rağmen; toplum, silahlı kuvvetleri bir bütün olarak ifade etmede hala bu kavramı kullanmaktadır.(ÖZTÜRK,Metin,Ordu ve Politika,Ankara,2006,S.:14-15)

Ordu ve Siyaset  ; Max Weber, devletin diğer toplumsal kurumlardan farklılaşmasını sağlayan temel özelliği olarak belirli bir toprak parçası üzerinde meşru fiziksel güç kullanma tekelini elinde tutmasını gösterir. Devlet, ülkesi içerisinde şiddet kullanma ve şiddet araçlarına sahip olma yetkisine haiz tek kurumdur. Devlet bu yetkisini ordu ve polis teşkilatı aracılığıyla kullanır. Ancak polis teşkilatının ülkenin siyaseti üzerinde etkisi orduya kıyaslanınca neredeyse yok gibidir. Sebep ise polis teşkilatının orduya göre sayısının az olması ve sahip bulunduğu mali ve buna bağlı olarak teknolojik imkanların ordunun gerisinde kalmasıdır. Ordular, hükmettikleri yüz binler, sahip oldukları silahlar, diğer imkanları ve özgül yapılarıyla tüm devletlerde siyaset üzerinde az yada çok etkide bulunmaktadırlar. Ordu, kendisini siyasetin üzerinde ve ondan bağımsız görür. Ordunun bakış açısında siyasete ve siyasetçiye, oy alma kaygısıyla rejimin temel değerlerine niteliklerine zarar  verebileceklerini düşünmelerinden dolayı güven yoktur.  (TÜRKÖNE, Mümtaz’Er,Siyaset,Lotus Yayınevi,
1 1 1