Cevaplar

2012-11-22T23:30:47+02:00

ATATÜRK’ÜN VEFATININ BALKANLAR VE ORTADOĞU
BASININDAKİ ETKİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ AKİSLERİ
Nurcan TOKSOY*
Özet : Atatürk’ün tarihteki saygın yeri öncelikle Türk milletinin kalbidir. Fakat o,
oluşturduğu misyondan dolayı her geçen gün dünya milletleri tarafından incelenip
araştırılmaktadır. O, gerçekleştirdiği Türk Milli Mücadelesiyle sadece Türk
milletinin kaderini değiştirmemiş, dünyanın sömürülen ve esaret altında ezilen
birçok milletine de umut ışığı olmuştur. XX. Yüzyılın en büyük lideri olarak
kabul edilen Atatürk, öldükten sonra bütün dünya basını onun hakkında günlerce
yayın yapmışlardır. Bu yayınlarda dünya barışına yaptığı katkıyı büyük bir
hayranlıkla anlatmışlardır. Sadece batı dillerinde hakkında yazılan eser sayısının
bir hayli arttığı da bilinmektedir. Mücadelesi ve büyük idealleriyle bütün dünyaya
örnek olan Atatürk, dost ve düşman bütün ülkelerin takdirini kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk, Balkanlar, tarih, basın.
I. Giriş
Tarihin hiç kimsenin eseri olamayacağı gerçeği, bir liderin büyüklüğü, bütün
insanlığın malı olan bu tarih içinde misyonunu iyi kullanmayı başarmasıyla
doğrudan bağlantılıdır. Atatürk’ün tarihteki saygın yeri öncelikle Türk milletinin
kalbidir. Bu gerçeğin yanı sıra o, oluşturduğu misyonundan dolayı her geçen gün
dünya milletleri tarafından incelenip, araştırılmakta ve anlaşılmaktadır. Bu
değerlendirme, Atatürk’ün insanlık âleminin benimseyip koruduğu bazı yargılardan
ileri gelmekte ve bu yargılar Atatürk’ün ilke ve inançlarıyla uyum sağlamaktadır.
Milletiyle birlikte millî sınırları içinde yabancı boyunduruğundan kurtularak her
medenî millet gibi yaşamak isteyen Atatürk, gerçekleştirdiği Türk Millî
mücadelesiyle sadece Türk milletinin ters talihini yenmemiş dünyanın sömürülen ve
esaret altında inleyen birçok milletine de umut ışığı olmuştur.
O dönemde birçok ülke, Atatürk’ün, dünyanın en güçlü devletlerine karşı
meydan okuyuşunu hem hayretle hem ibretle ve hem de bir ders alarak izlemişti. O,
“milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar, her tarafta yıkılmaya mahkûmdur”
demekle dünya milletlerinin sömürülen halklarına da tercüman olmuştur
1
. Bütün bu

* Y.Doç.Dr. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ABD.
1
Atatürk, Millî Mücadele yıllarında; “Biz, bu mücadeleye kendi kurtuluşumuz için olduğu kadar,
bütün esir doğu milletlerinin kurtuluşu için girişmiş bulunuyoruz” dediğinde onun düşünce
ufukları Asya ile birlikte Afrika’yı da kaplıyordu. Örneğin o, “Afrika insanları belki şahsi
özgürlüklerini daha önce idrak etmişlerdi. Fırsat bulamadılar. İstilacılar ve onların saldırgan
orduları kendilerini hiçbir zaman sıkıştırmaktan geri kalmadı. Fakat bu baskı ne kadar
kuvvetli olursa olsun, bu büyük fikir hareketine karşı duramayacaktır. İnsanlığa yönelik fikir
hareketi er geç başarıya ulaşacaktır. Bütün mazlum milletler, zalimleri bir gün perişan ve yok
edeceklerdir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum sözcükleri kalkacak bir insanlık
kendisine yakışan bir sosyal öze kavuşacaktır”. Bkz. Atatürk’ün Söylev Demeçleri, İstanbul

0