Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-23T01:18:45+02:00

Düşünme aktı: Düşünme aktı tüm varlık alanlarını içine alan bilgi aktıdır.Sadece gözle görünür elle tutulur(somut) varlıkları içine almaz.Sayılar, kavramlar, geometrik şekiller gibi soyut varlıkları da kapsar.

------------------------

Algı aktı :Algı aktı, bize çevremizi tanıtır ve biz çevremizdeki şeylere önce algı aktıyla yöneliriz.Algı aktıduyu organlarımızın görme, işitme, koklama,dokunma, tat alma gibi işlevleri ile gerçekleşir.Algı aktı suje ile somut varlıklar (real varlık alanı)arasında bağ kurabilir.

Şu halde iki varlık alanı vardır.Bunlarda biri real(gerçek) varlık alanı, diğeri ise ideal(gerçekte var olmayıp yalnızca düşüncede var olan) varlık alanıdır.Çevremizdeki her şey real varlık alanına aittir ve algı atkıyla bilinebilir.Geometrik şekiller, cebir denklemleri gibi ideal varlık alanına ait olan şeyler ise düşünme atkıyla kavranabilir.

Anlama aktı :Anlamak bir durumu , bir hareketi, bir niyeti vb. kısaca bir şeyi hiçbir düşünme olayına, araca dayanmadan doğrudan kavramak ve bilmektir.Hareket noktası real varlık alanıdır.

Açıklama aktı :Açıklama belli bir ilkeden kalkarak bir durumu bir olayı kavramaktır.Açıklama ile anlama birbirinden farklıdır.Açıklama aktında doğrudan bilme söz konusu değildir.Açıklamada temel alınan ilke, mantıksal yada fiziksel bir neden olabilir.Örneğin cisimlerin niçin yere düştüğünü açıklarken temele fiziksel bir ilkeyi, yerçekimi ilkesini koyar açıklamamızı ona göre yaparız.

3 5 3