A={1,2,3,4} kümesi üzerinde tanımlı ß bağıntısını ğrafiği yandadır buna göre;

a.ß bağıntısnı liste yöntemiyle yazınız.

b.ß bağıntısının yansıma özelliği var mıdır?

c.ß bağıntısının simetrik olması için hangi eleman çıkaralmalıdır?

1

Cevaplar

2012-11-23T09:07:26+02:00

babillerin en ünlü hükümdar0