Cevaplar

2012-09-29T14:04:38+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

tuzlu su gergin bir yüzey oldugu için buğullar ile oluşur buğullar ile tekilenir

 

4 3 4
2012-09-29T14:05:05+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

TUZ YÜZEY GERİLİMİNİ ETKİLER(Mİ) ?
Tuzun, suyun yüzey gerilimine etkisinin nasıl olduğunu görebilmek için para
deneyini yapalım. Önce çeşme suyunu damlalıkla çekerek para üzerine tek tek
damlatarak para üzerinde su damalalarının toplanmasını sağlayalım ve bu arada
toplanan damlaları sayalım aynı zamanda toplanan su hacminede dikkat edelim.
Damlalar dağılıp akıncaya kadar damlatalım. Sonra damlalıkla iyice çözünmüş tuzlu
sudan alalım ;bu arada tuzun miktarının çok olması yüzey gerilimine etkisinin daha
iyi görülmesine yardımcı olacaktır, bunu belirtelim. Ve para üzerine damlaları
damlatalım ve bu arada damlaları sayalım en fazla kaç adet damla damlattığımızı
bulalım. Sonuç: Tuzlu suyu damlatırken görülecektir ki su damlaları daha büyük
hacimlidir. Bu yüzden daha az sayıda damla damlatarak daha çok tuzlu su
birikmektedir. Yaklaşık olarak normal çeşme suyundan 70 damlanın hacmi hemen
hemen tuzlu suyun 30 damalasının hacmi gibi görünür.
Suyun yüzey gerilimindeki değişimi kılcallık yardımı ile de görebiliriz. Bunun için
iki ayrı kapda tuzlu ve tuzsuz sulara özdeş kılcal ince boruları batırdıktan sonra
tuzlu su sütununun daha uzun olduğu görülecektir. Buda bize tuzlu sudaki yüzey
geriliminin biraz daha büyük olduğunu doğrular.
Bunun nedeni ;Ġyonik tuzlar, genellikle sulu çözeltilerin yüzey gerilimini saf suya
göre arttırırlar, fakat bu artma yağ asitleri ve benzeri bileşikler (yüzey aktif
maddeler) tarafından meydana getirilen düşme kadar değildir. Çözünmüş iyonların
yüzey gerilimini yükseltmesinin sebebi, bu iyonlarla su molekülleri arasında
meydana gelen iyon-dipol etkileşimlerinin sonucu olarak, su moleküllerinin
çözeltinin iç kısımlarına doğru çekilmesidir. Bu sebeple yeni yüzey oluşturmak için
elektrostatik kuvvetlere karşı ilave iş yapılması gerekir. Böyle çözeltilerde yüzey
tabakaları çözünen maddece daha fakirdir. Yani çözünen madde, yüzey yerine
çözeltinin iç kısımlarında toplanır. Bu gibi hallerde çözünenin “negatif
adsorblandığı” söylenir.

3 5 3