Cevaplar

2012-11-23T15:02:05+02:00

ileri görüşlü olmasıdır

5 3 5
2012-11-23T15:03:16+02:00

VATANSEVERLİK

Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar.

İDEALİST

Atatürk’ün en büyük ideali, Türk milletinin ‘medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmek’ti. Bir idealist olarak, en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu.

HAKİKAT ARAMA GÜCÜ

Hakikati aramak ve hakikati konuşmak Atatürk’ün yöntemiydi. O, akıl ve bilime değer verirdi. Olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı. “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” derdi.

YÖNETCİLİK

Mustafa Kemal Atatürk, iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları, dürüstlüğü, emir veriş tarzıyla her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararların cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.” diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK

Atatürk, olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale Muharebeleri sırasında, düşman donanmasının nereden çıkartma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın sonucunu değiştirmiştir.

SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI

Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışırdı. Sonra kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.

AÇIK SÖZLÜLÜK

Atatürk, doğruyu söylemekten asla çekinmezdi. “Ben düşündüklerimi, daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.” derdi.

7 3 7