Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim
yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken
dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve
olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması
Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların
kullanılması
Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla
deniz kabuklarının kullanılması
Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması
MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma
parçasının bulunması
Orhun Yazıtları’ndaki Türkçede yabancı dil ögelerinin
oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Kültürel ilişkilerin artmasının
Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin
Farklı dinlerin benimsenmesinin
Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni
terimlerin girmesinin
Uygur ülkesinde ticaretin artmasının
1

2

Cevaplar

2012-11-23T15:34:26+02:00

1 bence bb yani anladığım kadrıyla
2-buda bence c ama soruların ve cevapların biribirine girmiş

0
2012-11-23T15:34:48+02:00

Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim
yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken
dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve
olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?

cevabı B

Orhun Yazıtları’ndaki Türkçede yabancı dil ögelerinin
oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

CEVABI A

0