Cevaplar

2012-11-23T16:09:29+02:00

Demokrasinin Ana Özellikleri

 

Demokrasi, iktidarın ve sivil sorumluluğun, bütün yetişkin vatandaşların doğrudan ya da özgür iradeleriyle seçtikleri temsilciler aracılığıyla yürüttükleri bir yönetimdir.

 

Demokrasi, çoğunluk ilkesine ve bireysel haklara dayanır. Demokrasiler, hükümetin tüm düzeylerinin halka olabildiği kadar açık ve duyarlı olması gerekliliği anlayışıyla bütün merkezi ve güçlü yönetimlere karşı kendini korur ve merkezi yönetimi bölgesel ve yerel düzeylere verir.

 

Demokrasiler, birinci işlevlerinin ifade ve din özgürlüğü, yasalar altında herkesin eşit olması; toplumun politik, ekonomik ve kültürel yaşamında herkesin tam olarak düzenleyici ve katılımcı olma fırsatı gibi temel insan haklarını korumak olduğunun bilincindedir.

 

Demokrasilerde, oy verme yaşında olan vatandaşların katılımına açık, düzenli, özgür ve adil seçimler yürütülür.

 

Demokraside vatandaşların sadece hakları yoktur, karşılığında kendi haklarını ve özgürlüklerini koruyan politik sistemde katılımcı olma sorumlulukları da vardır.

 

Demokratik toplumlar hoşgörü, işbirliği ve uzlaşma değerlerine bağlıdır. Mahatma Gandhi'nin sözleriyle "Hoşgörüsüzlük, bir çeşit şiddettir ve gerçek bir demokratik ruhun gelişmesine engeldir."
2 3 2
2012-11-23T16:11:56+02:00

 

Demokrasinin Özellikleri
Açık, düzenli ve iyi yönetilen seçimler, demokrasinin temelidir. Paraguay'daki bir seçim merkezindeki seçim görevlileri görülüyor. (Javier Medina/AP I

Demokrasi, belirli hükümet kuruluşlarından oluşan bir gruptan daha fazlasıdır; temelinde dünyadaki diğer kültürler ve toplumlarda farklı biçimlere ve ifadelere bürünebilen iyi anlaşılmış değerler, tutumlar ve uygulamalar yer alır. Demokrasinin temelinde değişmez ilkeler vardır, tekbiçimli uygulamalar yoktur.

Demokrasinin Ana Özellikleri

Demokrasi, iktidarın ve sivil sorumluluğun, bütün yetişkin vatandaşların doğrudan ya da özgür iradeleriyle seçtikleri temsilciler aracılığıyla yürüttükleri bir yönetimdir. Demokrasi, çoğunluk ilkesine ve bireysel haklara dayanır. Demokrasiler, hükümetin tüm düzeylerinin halka olabildiği kadar açık ve duyarlı olması gerekliliği anlayışıyla bütün merkezi ve güçlü yönetimlere karşı kendini korur ve merkezi yönetimi bölgesel ve yerel düzeylere verir. Demokrasiler, birinci işlevlerinin ifade ve din özgürlüğü, yasalar altında herkesin eşit olması; toplumun politik, ekonomik ve kültürel yaşamında herkesin tam olarak düzenleyici ve katılımcı olma fırsatı gibi temel insan haklarını korumak olduğunun bilincindedir. Demokrasilerde, oy verme yaşında olan vatandaşların katılımına açık, düzenli, özgür ve adil seçimler yürütülür. Demokraside vatandaşların sadece hakları yoktur, karşılığında kendi haklarını ve özgürlüklerini koruyan politik sistemde katılımcı olma sorumlulukları da vardır. Demokratik toplumlar hoşgörü, işbirliği ve uzlaşma değerlerine bağlıdır. Mahatma Gandhi'nin sözleriyle "Hoşgörüsüzlük, bir çeşit şiddettir ve gerçek bir demokratik ruhun gelişmesine engeldir."
1 1 1