Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-23T16:27:37+02:00

Küreselleşme, hem herkesi aynı ölçüde ve aynı şekilde etkileyen hem de geri dönüşü olmayan bir süreçtir ve
bu, dünyanın kaçamayacağı bir kaderdir. Ulaşım ve iletişim araçlarında meydana gelen sürekli gelişim modern
tarihe damgasını vurmakta ve özellikle enformasyon naklinin burada ciddi bir role sahip olduğu görülmektedir.
Burada fiziksel bedenlerin hareketi gerekmemekte ya da gerekse bile bu oldukça küçük bir önem taşımaktadır.
Dolayısıyla mekândan kurtarılan sermayenin artık gezici emek gücüne ihtiyacı yoktur. Böylece, paranın ve
bilginin özgür hareketi önünde herhangi bir sınırlama kalmamıştır. Ancak sermayenin hareketini sınırlayan
engellerin ortadan kalkması söylendiği gibi her yerde refahın artmasını da sağlayamamıştır. Özellikle bilgisayar
ve bilgi teknolojisindeki yeniliklerin finansal araçlar ve finansal hizmetler üzerindeki etkisi ve yeni finansal
araçlarda meydana gelen olağan üstü artış, sermaye akımlarının hızlanmasını kolaylaştırmış, fakat aynı zamanda
krizleri yaygınlaştırmada ve algılamada da hızlandırıcı bir rol üstlenmiştir.

1 5 1