Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-23T17:03:39+02:00

vergimizi ödemek askerlikimizi yapmak vb.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-23T17:03:41+02:00

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri: 

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak. 

Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak. 
Yasalara titizlikle uymak. 
Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak. 
Her türlü ayrımcılığa karşı olmak. 
Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları: 

Seçme ve seçilme hakkı 
Vergi vermek 
Askerlik yapmak 
Kanun ve kurallara saygılı olmak 
Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar: 

1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez. 

Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz. 
Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer. 
Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır. 
Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur. 
 

2 5 2