Cevaplar

2012-11-23T17:39:16+02:00

Lüleburgaz genel itibariyle tarım, hayvancılık ve sanayinin birbiriyle etkileştiği iş kollarının sosyo ekonomik yapıya etkilerinin en iyi izlenebildiği yerleşimlerden birisidir. Coğrafi kazanımları düşünüldüğünde, Lüleburgaz Trakya’nın akasularla beslenen en verimli tarım arazileri üzerinde yer almaktadır. Buna karşılık sulu tarım uygulanabilen arazileri kısıtlıdır. Trakya’nın yaygın üretimleri arasında bulunan tahıl , ayçiçeği, pancar ekimin yanı sıra, son yıllarda kanola ve sebze ekimi de önemli yer tutmaya başlamıştır. Nüfusun %60’ı tarım alanından geçimini sağlarken, aile başına düşen toprak miktarı, modern üretim olanakları sunan mekanizasyon açısından da Türkiye’nin en ileri seviyesindeki yerleşimlerinden birisi Lüleburgaz’dır. Hal böyle olunca tarım alanındaki son gelişmelerin takip edilebildiği Türkiye’deki önemli tarım fuarlarından birine Lüleburgaz’ın ev sahipliği yapıyor olması olağandır.

Hayvancılık da yörede önemli geçim kaynaklarından birini teşkil eder. Bunun etrafında gelişen yan sanayi kolları içerisinde gelenekten taşınan mandıracılık faaliyetlerinin ötesinde, marka değeri taşıyan modern süt ürünleri tesisleri bulunmaktadır. Et ürünleri bakımından yörede yetiştirilen hayvanlar Trakya'nın birçok kesiminde olduğu gibi değerli kabul edilir.İlçe merkezinde esnaflık geçim kaynakları arasında %20 gibi bir paya sahiptir. Öyle ki, Lüleburgaz esnaflığa verdiği değeri, Türkiye’de bir ilk olan “Esnaf Fuarı” etkinliği ile taçlandırmış, bu alanda bir vizyon oluşturma yolunu seçmiştir.

2000’li yıllar ile birlikte Çorlu ve Çerkezköy’de doyma noktasına gelen sanayi işletmelerinin yer arayışlarını bu işletmelerin Lüleburgaz yönüne kaydırmasıyla önemli bir hacme ulaştırmıştır. Kırsaldan ilçe merkezine doğru genç nüfusun göçünü beraberinde getiren bu durum nüfusun % 20’sinin sanayi bölgelerinde işçi olarak geçimini sağlamasına sebep olmuştur.

Sosyo ekonomik yapısıyla yöredeki en güçlü ilçelerden biri kabul edilen Lüleburgaz, Trakya’nın geneline hakim olan yüksek okur yazarlık oranına sahip olmanın yanı sıra, kültür sanat faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerlerin başında yer alır. Özellikle yerel yönetimlerin destekleriyle kültür-sanat etkinlikleri ilçe için geleceğini kurguladıkları bir vizyon haline dönüşmüştür. “ Kültür bir kentin soyadıdır !” sloganıyla yola çıkan yerel yönetimler bu vizyona her platformda destek vermektedirler.

Kepirtepe gibi köy enstitüleri geleneğinden gelen köklü bir eğitim kurumuna sahip Lüleburgaz, Kırklareli Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu, diğer eğitim kurumları ve dersaneleri ile bir öğrenci kenti havasına sahiptir. Hal böyle olunca kültür-sanat etkinlikleri bir ihtiyaç haline gelmektedir. Uçan Eller Kukla Tiyatrosu, Aşkiye Neşet Çal Sahnesi, Lafod ( Lüleburgaz Amatör Fotoğrafçılar Derneği ) gibi kentin kültür sanat etkinliklerinde imzası olan girişimler ilçe halkı tarafından da yoğun iltifat görmektedir.

1 5 1
2012-11-23T18:13:27+02:00

Lüleburgaz genel itibariyle tarım, hayvancılık ve sanayinin birbiriyle etkileştiği iş kollarının sosyo ekonomik yapıya etkilerinin en iyi izlenebildiği yerleşimlerden birisidir. Coğrafi kazanımları düşünüldüğünde, Lüleburgaz Trakya’nın akasularla beslenen en verimli tarım arazileri üzerinde yer almaktadır. Buna karşılık sulu tarım uygulanabilen arazileri kısıtlıdır. Trakya’nın yaygın üretimleri arasında bulunan tahıl , ayçiçeği, pancar ekimin yanı sıra, son yıllarda kanola ve sebze ekimi de önemli yer tutmaya başlamıştır. Nüfusun %60’ı tarım alanından geçimini sağlarken, aile başına düşen toprak miktarı, modern üretim olanakları sunan mekanizasyon açısından da Türkiye’nin en ileri seviyesindeki yerleşimlerinden birisi Lüleburgaz’dır. Hal böyle olunca tarım alanındaki son gelişmelerin takip edilebildiği Türkiye’deki önemli tarım fuarlarından birine Lüleburgaz’ın ev sahipliği yapıyor olması olağandır.

Hayvancılık da yörede önemli geçim kaynaklarından birini teşkil eder. Bunun etrafında gelişen yan sanayi kolları içerisinde gelenekten taşınan mandıracılık faaliyetlerinin ötesinde, marka değeri taşıyan modern süt ürünleri tesisleri bulunmaktadır. Et ürünleri bakımından yörede yetiştirilen hayvanlar Trakya'nın birçok kesiminde olduğu gibi değerli kabul edilir.

1 2 1