1. gazanın osmanlı devletinin kuruluş ve gelişmesindeki rolünü açıklayarak gibbons'ın tezini dayanıksız spekülasyon olarak reddeden kişi kimdir ?

2. Osmanlı devletinin kuruluşunda ; moğolların baskısı sonucu anadoluya göç eden türkmenlerin , selçuklu devletinin zaafa düşmesi neticesinde anadoluda beyliklerin kurulduğu ortamda gaza ruhu ile bizans topraklarında Dar'ül islam yapmak üzere harekete geçtiklerini açıklayan kişi kimdir ?

3. Osmanlı devleti , osmanlının 27 temmuz 1302 de yalova yakınında hersek- dili mevkiinde Yalak-Ova da bizans imparatorluk ordusuna karşı kazandığı koyunhisar zaferi sonucunda kurulmuş sözünü kim yazmıştır?

4.Osmanlı beyliği hiç de belirli bir idelojiyi gerçekleştirmek için kurulmadı .Moğol istilasının yol açtığı kargaşa ortamından tıpkı diğer beylikler gibi bir hanedan olarak ortaya çıktı ve temelde bir hanedan devleti olarak tarih sahnesinde yer aldığını söyleyen kişi kimdir?

5. Numizmatlara göre ilk osmanlı sikkesi orhana ait 1327 tarihli sikkedir.Osmana ait bir sikke bulunduğu iddia edilmişse de bu sikkenin sahte olduğu ortaya çıkmıştır sözünü yazan kişi kimdir?


seçenekler:
-H.A. Gibbons
-Fuad Köprülü
-Halil İnalcık
C. Imber

NOT : tüm soruların seçenekleri aynıdır. şimdiden teşekkür ederim :))

1

Cevaplar

2012-10-01T20:37:46+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

osmanlığı  beyliği  hiç  de  belirli   ideolojiyi   gerçekleştirme   için  kurulmalıdır.  moğol istalısının    yol  açtığı  kargalaştığı    kargaşa  ortamından  tıpkı  diğer  beylikler    gibi  bir   hanedan    olarak  ortaya  çıktı   ve  temelde   bir  hanedan  devleti   olarak tarih  sahnesindeyerini  aldı

12 2 12