Cevaplar

2012-11-23T18:23:22+02:00
Canlı ve cansız varlıklar olarak böyle bir örnek verebiliriz.
öncelikle canlı varlıklar;
1- hareket eder
2- boşaltım yapar
3- barınır
4- beslenir
5- ölür
bu özelliğe sahip olan her insan ve hayvan canlıdır.Fakat cansız varlıklar bu özelliklere sahip değildir cansız varlıklar;
1- hareket edemez
2-boşaltım yapamaz
3-barınma zorunluluğu yoktur
4-beslenmez
5-ölmez
canlı ve cansız varlıkların ayır etmemizde bu etkenleri kullanabiliriz.

 

2 1 2
2012-11-23T18:24:11+02:00
Canlılar ve cansız varlıklar arasındaki fark nedir

1 Hayvansal hücrelerin zarları elastikidir. Basınç etkisi ile şekil değiştirilebilir, hücre çeperi bulunmaz.

Bitki hücrelerinin etrafında kendileri tarafından salgılanan selüloz bir zar vardır. Bu nedenle bitki hücrelerinin şekli değişmez. Hücre çeperi bulunur.

2 Hayvanlarda büyüme ve gelişme devamlı değildir. Belirli bir büyüklüğe eriştikten sonra büyüme durur.

Bitkilerin yapılarında bulunan meristem adı verilen doku hücreleri çoğalma yeteneğini kaybetmezler.

3 Hayvanların çoğu hayatları boyunca veya hayatlarının belli dönemlerinde hareket etme özelliklerine sahiptirler.

Bitkiler kökleri ile kendilerini toprağa tespit ettiklerinden hareketsizdirler.

4 Hayvanlar beslenme biçimleri bakımından tüketici canlılardır. Besinlerini kendileri üretemezler. (Fotosentez yapamazlar.)

Bitkiler üretici canlı olup fotosentez olayı ile besinlerini üretirler.

5 Hayvanlarda solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım gibi özel sistemler gelişmiştir.

Bitkilerde gelişmiş vücut sistemleri bulunmaz.

6 Hayvansal hücrelerde plastitler bulunmaz.
Bitkilerde Kloroplast kromoplast ve lokoplast gibi plastitler bulunur.

7 Hayvanlarda Sentrozom orga-nelleri vardır. Bitkilerde Sentrozom organelleri yoktur.

8 Hayvanlarda Kofullar küçük ve azdır. Btikilerde Kofullar, büyük ve çoktur.

9 Hayvan hücresinde nişasta ve seliloz bulunmaz. Glikojen ve laktoz bulunur. Bitki hücresinde Seliloz ve nişasta bulunur. Glikojen ve laktoz bulunmaz.

10 Hayvan hücrelerinde hem endositöz hem de ekzositöz vardır. Bitki hücrelerinde sadece ekzositöz vardır

2 3 2