Cevaplar

2012-11-23T18:29:08+02:00

şarkıcı          (şarkı–cı)
soygun         (soy–gun)
örtülü            (ört–ü–lü)
görüştür–      (gör–üş–tür–)
sızla–           (sızı–la–)
sessizlik       (ses–siz–lik)
kırılgan          (kır–ıl–gan)
Türkçe          (Türk–çe)
kulaklık         (kul–ak–lık)
susa–           (su–sa–)
şakalaş–       (şaka–laş–)
çınlat–          (çın–la–t–)

-

2 3 2
2012-11-23T18:29:54+02:00

kitaplık
gözlük
 Gözlükçü

Güzel+lik

uç+ak=uçak

yat+ak=yatak

yal+ak=yalak

kapa+k=kapak

sev+gi=sevgi

sil+gi=silgi

bil+gi=bilgi

vatan+daş

Yol+daş

arka+daş

yurt+taş

kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık

 Yeter mi?

0