Cevaplar

2012-11-23T20:06:04+02:00

Vekaleten (Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ali Engin OBA) 

      Uluslararası ilişkiler disiplini son on yılda çok değişmiştir. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile ortaya çıkan "yeni dünya düzeni" küresel boyutta sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda içiçe geçmiş bir dönüşüm süreci başlatmıştır.

      Genel olarak "küreselleşme" kavramıyla anlatılmak istenen bu süreç özellikle uluslararası ilişkiler dalında verilen eğitimi gerek yaklaşım ve gerekse yöntem bakımından temelden değiştirmiştir. Bu bağlamda eğitimde durum çalışmalarına ağırlık vermek, öğrencileri ayrı ayrı yeteneklerine göre alt bilim dallarında güçlendirmek, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlardan önemli destek almak ve bu çalışmaları büyük ölçüde konferans, seminer vb. faaliyetlerle zenginleştirmek adeta olmazsa olmaz durumuna gelmiştir.

      Çağdaş eğitimi amaç edinen üniversitemizde uluslararası ilişkiler öğrencileri temelde günceli yakalamak, yorumlayabilmek ve sorgulayabilmek esası ile eğitilirler. Öğrencilerin bu çerçevede şekillenen görüş ve fikirlerini topluluk önünde etkin biçimde açıklayabilmelerine yardımcı olacak bilimsel etkinlikleri düzenlemek üzerinde önemle durulan bir konudur.

      Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan öğrencilerin kamu sektöründe dışişleri, sanayi ve teknoloji ticaret, eğitim, turizm, kültür ve içişleri gibi çeşitli bakanlıklar ile bunların yurtiçin ve yurtdışı teşkilatlarında görev yapabilmeleri ve bu amaçla açılan sınavlarda başarılı olmaları üniversitemizin temel hedeflerinden birisidir. Diğer yandan özel sektörde ve bilhassa, bankacılık, ithalat-ihracat, eğitim ve uluslararası danışmanlık hizmetlerinin verildiği alanlarda etkin ve başarılı olabilmeleri temel amacımızdır.

      Bilgi çağında iş dünyasının yarışmacı ortamında başarılı olmanın kolay ve basit bir yöntemi yoktur. Üniversitemiz bu yarışta öğrencilerimizin bilgisayar kullanımını ve yabancı dil bilgisinin çok iyi bir düzeyde olmasının olmazsa olmaz nitelikler olduğunu daima göz önünde bulundurmaktadır. Bu bağlamda 1 yıllık Hazırlık okulundan sonra verilen 4 yıllık lisans programı, alanında uzman ve yurtdışı deneyimi olan yerli ve yabancı öğretim kadrosu ile güncel gelişmeler esas alınarak hazırlanmaktadır. Uluslararası  ilişkilerin yapısı dinamik ve hareketlidir. Özellikle okumayı ve hareketli bir yaşamı seven ve önemli kararların alındığı merkezlerde çalışma özleminde olan öğrencilerimiz için üniversitemizde çağdaş bir eğitim hizmeti verileceğinden emin olabilirsiniz.

1 5 1
2012-11-23T20:06:57+02:00

Modern Çağda Uluslararası İlişkiler
luslararası ilişkiler (bazen uluslararası çalışmalar  olarak anılacaktır) rolleri de dahil olmak üzere, ülkeler arasındaki ilişkilerin çalışma , devletler , hükümetler arası örgütler (hükümetlerarası) , uluslararası sivil toplum kuruluşları  , sivil toplum kuruluşları  ve çok uluslu şirketlerin . Bu hem gelen hem de akademik ve kamu politikası alanında, ya da pozitif ya da normatif yanı sıra formüle analiz etmek istiyor hem de özellikle devletlerin dış politika . Genellikle bir dalı olarak kabul edilir (özellikle 1988 yılından sonra UNESCO isimlendirme ) siyaset bilimi , ancak önemli bir sektör , akademi, disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak onu tedavi etmek için tercih. Uluslararası ilişkiler yönleriyle bu yana, binlerce yıldır çalışılan edilmiştir Thucydides , ancak kızılötesi 20. yüzyılın başında tanımlanabilir ve ayrı bir disiplin haline geldi . 
Siyaset bilimi dışında, kızılötesi gibi çok çeşitli alanları üzerine çekiyor ekonomi , tarih , uluslararası hukuk , felsefe , coğrafya , sosyal çalışma , sosyoloji , antropoloji , psikoloji , kadın çalışmaları / toplumsal cinsiyet çalışmaları , kültürel çalışmalar / kültürler . : küreselleşme , devlet egemenliği , uluslararası güvenlik , ekolojik sürdürülebilirlik , nükleer silahların yayılması , milliyetçilik , ekonomik kalkınma , küresel finansın , terörizm , organize suç , insan güvenliği , dış müdahalecilik ve insan hakları gibi konular farklı bir aralık içerir, ancak bunlarla sınırlı olmamak .

1 5 1