Cevaplar

2012-11-23T20:54:15+02:00

Coğrafya'nın İlkeleri

1. Dağılış ilkesi
2. Nedensellik ilkesi
3. Karşılıklı ilgi ve bağıntı ilkesi

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-11-23T20:54:29+02:00

Coğrafya'nın İlkeleri

1. Dağılış ilkesi
2. Nedensellik ilkesi
3. Karşılıklı ilgi ve bağıntı ilkesi

Coğrafya'nın Bölümleri

Matematik Coğrafya - Kartoğrafya -Klimatoloji "Jeomorfoloji Hidroğrafya *- Biocoğrafya - Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası - Ekonomik Coğrafya

Genel Coğrafya nedir

Coğrafi olay ve konulardan her birini ayrı ayrı olarak bütün yeryüzünde ya da bir bölümünde ele alan bilim dalıdır. Doğal çevre koşullarını fiziki coğrafya, kültürel çevre koşullarını beşeri ve ekonomik coğrafya inceler.

Fiziki Coğrafya nedir

Yer'in şeklini, boyutlarını, yerşekillerini, iklim ve canlılar ile ilgili konuları inceleyen genel coğrafyanın alt koludur. Kendi içinde altıya ayrılır:

a) Matematik Coğrafya: Yer'in şekli ve boyutlarını konu edinir. Matematik, jeodezi ve topografyadan yararlanır.

b) Kartoğrafya: Harita çizimlerini konu alır.

c) Klimatoloji: iklim ve hava koşullarını inceler, iklimlerin genel karakterini tanıtır. Meteorolojiden yararlanır.

d) Jeomorfoloji: Yerşekillerinin oluşumlarını, özelliklerini ve gelişmelerini inceler. Jeoloji'den yararlanır.

e) Hidroğrafya: Su küreyi inceler Hidrolojiden yararlanır.

f) Biocoğrafya: Bitki ve hayvanların dağılışını inceler. Zooloji ve Botanik'ten yararlanır.

Beşeri - Ekonomik Coğrafya

Nüfus, yerleşme ve ekonomik etkinlikleri konu alır. Antropoloji, Etnoloji, Demografi, Ekonomi, Sosyoloji ve Tarih gibi bilim dallarından yararlanır.

Yerel Coğrafya nedir

Yeryüzündeki coğrafi bölgeleri ve ülkeleri inceler.

1 5 1