Emin ve Umut kardolarıma tişikkirlerimi iletiyom hacı ellerinize sağlık buldunuz çözdünüz bişeyler yaptınız da bu 1 sayfamı bile almaz benim daha açıklayıcı en az 2-3 sayfa edecek bişeyler yok mu? hem benim yazım da çok küçük yarım sayfaya sığdırırım onu :D:DD:d nysss arkdşlr tkrr tşkkr edYrm bnm Yemk hzrLamam Lzm babam kzıyo.s.s.s ii akşmlr :))))

2

Cevaplar

2012-11-24T14:48:34+02:00

oguzhocamda bulabailrsssssiin

0
2012-11-24T16:58:22+02:00

Bir sıvının gaz haline geçmesi olayına verilen ad buharlaşmadır. Buharlaşma her sıcaklıkta olur ve buharlaşan sıvı, yüzeyinden moleküller kaybetmek suretiyle, yavaş yavaş buhar haline geçer. Sıvı molekülleri, buharlaşma olayı sırasında devamlı ve düzensiz bir termik hareket halindedirler. Birbirlerine ve bulundukları kabın çeperlerine çarparlar.

Bir sıvı, kapalı bir kabın içinde buharlaştığı zaman, meydana gelen buhar arttıkça,moleküllerinin o kabın çeperlerine yaptıkları basınç da artar. Bu basınç, kabın hacmi ile ilgili olduğu kadar sıcaklığa da bağlıdırMaddeler soğutulduğunda hacmi küçülür ve bu olaya büzülme denir. Kısaca, genleşme ve büzülme birbirinin tersidir.

Katılar, sıvılara göre daha az büzülür. Gazlar ise hem katılardan hem de sıvılardanBir cismin sıvı hâlden katı hâle geçmesi olayına donma diyoruz. Cismin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklık derecesine, o cismin donma veya katılaşma noktası denir. Bir cismin ergime ve donma noktaları aynıdır. Ergime ve donma süresince cismin sıcaklığı sâbit kalır. 

Katılaşma noktasında bulunan bir sıvının bir gramının katı hâle geçerken çevreye yaydığı ısı miktarına o cismin katılaşma (donma) ısısı denir. Bir cismin katılaşma ısısı, ergime ısısına eşittir.

Donma olayı cisimlerin hacimlerinde de bir değişmeye neden olur. Donan cisimlerin hacmi genellikle küçülür. Bizmut, antimon ve su ise donma sırasında genleşirler ve hacimleri büyür. Kışın soğuk havalarda su borularının, otomobil radyatörlerinin, testilerin çatlamasının sebebi, suyun do

0