Cevaplar

2012-11-23T21:20:22+02:00
Tanzimat Dönemi'nde roman ve hikâyede konular sosyal ve tarihi olmak üzere ikiye ayrılır:
Sosyal konulu roman ve hikâyelerde Doğu-Batı kültür çatışmasından doğan sosyal yıkımlar, bu yıkımların yarattığı bunalımlar işlenir.
Tarih konulu romanlarda ise devletin o zamanki kötü durumundan kaynaklanan umutsuzluk ile geçmişte kazanılmış basanlara sığınıldığı görülür. 
Roman ve hikâyelerde iyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür.
Roman ve hikâyelerde olayların gelişimi ya yazar ağzından anlatılmış ya da tesadüflere bırakılmıştır.
Roman ve hikâyeler öğütle biter, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. 
Bu dönemin roman ve hikâyelerinde Batılı edebi akımların, özellikle klâsisizm, romantizm ve realizmin etkisi bulunur. 
Yazarlar, roman ve hikâyelerin akışına müdahale ederek uzun ansiklopedik bilgiler verme uğraşını özenle sürdürürler.
1 1 1
2012-11-23T21:21:23+02:00

Kahramanlardan biri çok iyi diğeri çokk kötüdür. konu olarak doğu batı çatışlması ön plandadır. ayrıca yanlış batıllaşmayı da anlatır. yazar okuyucuya bilgi vermek için romanın akışını keser. roman sonunda iyiler kazanır kötüler kaybeder ve cezalandırılı.

0