Atatürk ilkelerinin önemi hakkında düşüncelerinizi açıklayınız.

Sizce Atatürk'ün ağırlaşan hastalığına rağmen yurt gezilerine çıkması,onun hangi özelliğini gösterir?

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir! Cumhuriyeti biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz" sözlerinden hareketle verdiği görevi gerçekleştirmek için neler yapmalısınız? Açıklayınız.

1

Cevaplar

2013-11-23T18:10:47+02:00
Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından hastalığının ağırlaştığı günlere kadar birçok yurt gezisine çıkmıştır. Tarihler, bu gezilerin Türkiye Cumhuriyeti için dönüm noktaları sayılabilecek günlerde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu gezilerde halkla iç içe olan Atatürk, basın gibi kamuoyunu etkileyebilecek kurumlarla da görüşmelerde bulunmuştur. İzmir, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında önemli yeri olan kentlerden biridir. Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunun Şehit Gazeteci Hasan Tahsin tarafından İzmir’de atılmasının yanında; kent, Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın kabrini barındırmaktadır. Atatürk’ün ilk ve son eşi Lâtife Hanım da, İzmir’in tanınmış ailelerinden Uşakîzadelere mensuptur. 10 Kasım 1938 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı, tüm yurdu olduğu gibi İzmir’i de yasa boğmuş ve İzmir halkı üzüntüsünü düzenlenen törenlerde dile getirmiştir.

1 1 1