Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-23T22:22:40+02:00

29+32+35+........+101 ???

29+32+35+........+101 ???

arkadaslar bunun formulu nedir?

önce terim sayısı bulunur

terim sayısı=(son terim - ilk terim)/artış miktarı + 1

terimler toplamı=terim sayısı* (son terim + ilk terim)\2

çözüm:(101-29)\3 +1 =25

toplam:25*(101+29)\2=1885

dark editörle aynı ama formül olarak yazmak istedim

simdi son sayı 101 dedik ilk sayı 29 dedil

101 den 29 u çıkarıyoruz

daha sonra rakamlar 3 er artıgı için

101-29\ 3+1 dedik

25 dir

25 le de 101+ 29 \2 dedik bulduk

\2 ne demk onu anlmadım

 

2 3 2
2012-11-23T22:46:15+02:00

Terim Sayısı:

Ardışık sayıların terim sayısı,

 

Formülü ile hesaplanır.

 

Örnek:

6,10,14,.........50 dizisinin terim sayısını bulunuz?

 

Çözüm:

İlk Terim: 6, Son Terim:50 ,Artış Miktarı : 10-6 = 4

Terim Sayısı = =  = 11+1 = 12

 

Örnek:

7,10,13,...........82 dizisinin terim sayısını bulunuz?

 

Çözüm:

İlk Terim:7, Son Terim:82, Artış Miktarı : 10-7=3

Terim Sayısı =  =  = 25+1= 26  

 

Örnek:

kÎN, x=5k ve 5 < x < 96 koşuluna uyan x doğal sayıları kaç tanedir?

   

Çözüm:

Dizisinin elemanları 5 ile 96 arasındaki 5 in katlarıdır.

 

10,15,20,.............95

 

İlk Terim:10,Son Terim:95,Artış Miktarı : 15-10=5

Terim Sayısı = =   = 17+1 = 18

 

Terimlerin Toplamı:

Ardışık sayıların toplamı,

 

Toplam=

Formülü ile hesaplanır.

 

Örnek:

7+10+13+..........+82  toplamını bulunuz?

 

Çözüm:

İlk terim: 7     Son terim: 82   Artış miktarı: 10-7=3

 

Terim Sayısı =

 

Toplam=

 

Örnek:

8+12+16+........+48  toplamını bulunuz?

 

Çözüm:

İlk terim: 8   Son terim:48  Artış miktarı: 4

 

Terim Sayısı=

 

Toplam=

 

Örnek:

17  ile 186 arasında 5 ile bölünebilen kaç doğal sayı vardır?

 

Çözüm:

20+25+30+35+........+185

İlk terim: 20  Son terim: 185  Artış miktarı:5

 

Terim Sayısı =  

 

Toplam=

 

Kural-1: 1 den başlayarak belli bir sayıya kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı

 

1+2+3+........+n=  formülü ile hesaplanır.

 

 

 

Örnek:

1+2+3+........+30=

 

Kural-2: 2 den başlayarak belli bir  sayıya kadar olan ardışık çift doğal sayıların toplamı

 

2+4+6+........+2n=n.(n+1) formülü ile hesaplanır.

 

Örnek:

2+4+6+......+20=10.(10+1)=10.11=110

 

Kural-3: 1 den başlayarak belli bir  sayıya kadar olan ardışık tek doğal sayıların toplamı

 

1+3+5+........+(2n-1)=n2 formülü ile hesaplanır.

 

Örnek:

1+3+5+.....23=122=144

 

Örnek:

41+ 45+ 49+...+ 117 =?

 

0