Cevaplar

2012-11-23T22:39:00+02:00

Özet : Dünyanın, milletlerin yada ülkelerin savaşlarını, antlaşmalarını, önemli olaylarını ve bütün tarihi olaylarını kaydeden devlet tarafından görevlendirilen kişilere tarih yazıcısı denir.Bu işe ise tarih yazıcılığı denilmektedir.Tarih yazıcılığı çeşitli evrelerden oluşmaktadır. 

Tarih Yazıcılığı genel olarak 3 çeşit olarak sınıflandırılmakta ve üç başlıkta toplanmaktadır. 

Bunlar; 
* Hikayeci Tarih 
* Öğretici Tarih 
* Araştırmacı Tarih 

Bunlara kısaca değinecek olursak ; 

Hikâyeci Tarih: Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur. 

Öğretici Tarih: Tarihi olaylardan ders almak ve liderleri örnek alarak yönlendirici rol oynamak amaçlanır. 

Araştırmacı Tarih: Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde bilimsel olarak inceler. Tarih bilinci bu sayede ortaya çıkmıştır. 

Son bir not olarak Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı ile ilgili kısa bir bilgi ; 

13. yüzyılın sonunda kurulmuş olan Osmanlı Devleti hakkında bilgi veren tarih kaynakları ancak 15. yüzyılın başlarından itibaren yazılmaya başlanmıştır. Bu bakımdan 15. yüzyılın ilk yarısı özellikle II. Murat devri Osmanlı tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 


0