KÜPÜN HACMİ= ?
PRİZMANIN HACMİ: ?
SİLİNDİRİN HACMİ= ?
KÜRENİN HACMİ= ?
KONİNİN HACMİ= ?KÜPÜN Kesit alanı : ?
Prizmanın Kesit alanı : ?
Silindirin Kesit alanı : ?
Kürenin Kesit alanı : ?
Koninin Kesit alanı : ?

Küpün Dayanıklılığı : ?
Pirizmanın Dayanıklılığı : ?
Silindirin Dayanıklılığı : ?
Kürenin Dayanıklılığı : ?
Koninin Dayanıklılığı : ?


ARKADARŞLAR FORMÜLLERİNİ LÜTFEN YAZINIZ !!!

1

Cevaplar

2013-11-23T20:26:23+02:00
Küpün hacmi  a^{3}  
Prizmanın hacmi Taban alanı . yükseklik 
Silindirin hacmi  \pi  r^{2} . h 
Kürenin hacmi  \frac{4}{3} .  \pi   r^{3}  
Koninin hacmi  \pi  r^{2} .h /3
Küpün kesit alanı  a^{2}  
Prizmanın kesit alanı 
Silindirin kesit alanı  \pi . r^{2}
Kürenin yüzey alanı  4.  \pi  r^{2}
Koninin yüzey alanı 
Dayanıklılığını bulmak için =  \frac{KA}{V} KA = kesit alanı V = hacim olur KA =  a^{2} V =  a^{3} olarak yaparız cisim ne olursa olsun bu formülü uygularız 

1 5 1