Cevaplar

2015-10-21T13:54:25+03:00
Atatürk, Anadolu Ajansı’nın kurulmasından sonra teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiş, 1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” dan iki yıl sonra, ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmuştur. Atatürk, yapmış olduğu devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Bu nedenle kitle iletişim araçları Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. 1927 yılında yayına başlayan radyoyu devletleştirme yoluna gidilmiş, hükümetin sözcüsü konumunda olan gazeteler yayın hayatına başlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapan dergiler, kitaplar ve broşürler çıkartılarak bunların halka ulaştırılması sağlanmıştır.Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yapmış olduğu çalışmalar
:İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması (14 Eylül 1919)
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılması (10 Ocak 1920)
Anadolu Ajansı’nın kurulması (6 Nisan 1920)
Ceride-i Resmiye gazetesinin çıkarılması (7 Ekim 1920)
Telgraf ve Telefon Kanunu (04.02.1924)
Telsiz telgraf vericilerinin hizmete girmesi (1927)
İlk resmi radyo yayını (6 Mayıs 1927)
Ankara Radyosu’nun yayın hayatına başlaması (1928)
1 5 1