Cevaplar

2012-11-24T13:33:31+02:00

4-Don’t bring food and drinks.
(yiyecek içecek getirme)
5-Don’t talk loudly
(yüksek sesle konuşma)
6-Don’t take books without permission
(izinsiz kitap almayın)
7-Bring back all books on time
(kitapları zamanında geri getirin)
8-Do not use the computers to play games 
(bilgisayarları oyun oynamak için kullanmayın)
9-Be polite to everyone
(herkese kibar,nazik ,terbiyeli ol)
10-speak quietly
(sessiz konuş)
11- put all book their place
(kitapları yerlerine koy)
12- Don’t make noises
(gürültü yapma)
13-Don’t slam books
(kitapları çarparak kapatma)
14-Turn off your cell phone!
(cep telefonunu kapat)
15-Don’t chew gum
(sakız çiğneme)
16-Don’t run
(koşma)
17-Don’t fight
(kavga etme)
18-Don’t sleep
(uyuma)

10 4 10
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-24T13:33:50+02:00

Kütüphanede Uyulması Gereken Kurallar - Kütüphane Kuralları
Kütüphanelerde dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Kütüphaneler saf bilginin öğrenildiği yerler olduğu için, sessiz ortam şarttır. Kimsenin bir başka okuyucuyu rahatsız etmeye hakkı yoktur.

İşte kütüphanede uyulması gereken kurallar;
Kütüphaneye ayakkabılar paspasa silinerek girilmelidir.
Palto, pardösü, manto v. b. vestiyere bırakılmalıdır.
Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir.
Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır. Açıklamaları, dikkatle dinlemelidir.
stenen kitap için fış doldurulmalıdır.
Yerimize oturup kitabın gelmesi beklenmelidir.
Okuma salonunda kimse rahatsız edilmemelidir.
Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir.
Kütüphane salonunda sessiz yürünmelidir.
Kitapların kapağı, sayfaları çizilmemeli, yırtılmamalıdır.
Kütüphanenin okuma salonunda hiçbir şekilde sigara içilmemeli*dir, sakız çiğnenmemelidir.

 

Rules of the Library - Library Policies
There are a few rules that should be considered in libraries. Libraries are places for pure knowledge is learned, quiet environment is essential. No one else has the right to disturb the reader.

Here are the rules to be followed in the library;
Matting shoes, wiping the library must be entered.
Winter coat, overcoat, mantle v. b. Leave cloakroom.
The ID must be submitted asking about the officer.
Not known how to search the library for the book to be asked of the officers. Descriptions, listen carefully.
for the desired book filled with splashy.
Should be expected to sit on behalf of the book.
No one should bother reading room.
Book pages turned silent.
Libraries can walk the quiet room.
Books, cover, pages be drawn, yırtılmamalıdır.
* The library reading room is no smoking in any way, chewing gum chewed.

4 3 4