Cevaplar

2012-11-24T14:03:10+02:00

Present Simple Tense yani geniş zamanı tekrarlanan olaylardan bahsederken kullanmaktayız. Örneğin hergün 7de kalktığımızı, 8de evde çıktığımızı, her hafta sinemaya gittiğimizi geniş zaman ile anlatmaktayız.Geniş zamanda sıkça kullanılan zaman zarfları şunlardır:
- always: her zaman
- usually: genellikle 
- often: sık sık 
- sometimes: bazen 
- never: hiç
- every day: her gün
- every morning: he sabah
- every year: her yıl 

* Present simple tense" te fiillerin kullanımı cümlenin öznesine göre değişmektedir. Dört aynı cümleyi öznelerini değiştirerek inceleyelim:

- I get up at 7 o"clock every day.
(Her gün 7de kalkarım.)
- Buse gets up at 7 o"clock every day.
(Buse her gün 7de kalkar)
- Burak gets up at 7 o"clock every day.
(Burak her gün 7de kalkar.)
- Our dog, Boncuk gets up at 7 o"clock every day.
(Köpeğimiz Boncuk her gün 7de kalkar.)
- You get up at 7 o"clock every day.
(Sen her gün 7de kalkarsın.)
- Tuna and Can get up at 7 o"clock every day.
(Tuna ve Can her gün 7de kalkarlar.)
- My sister and me get up at 7 o"clock every day.
(Ablam ve ben her gün 7de kalkarız.

*Yedi öznede de fiilin nasıl değiştiğini cümlelerde görmekteyiz.Fiil olarak "get up"yani kalkmak,uyanmak anlamında olan fiili seçtik.
"I", yani özne olarak ben kullandığımızda fiilde bir değişiklik olmadı.
İkinci cümlede özne "Buse" dir.Buse yerine "she" de diyebiliriz. Bu cümlede fiile -stakısı gelmiş ve fiil değişmiştir. 


Üçüncü cümlede özne olarak "Burak" kullanılmıştır, Burak yerine "he" de diyebiliriz. Burada da fiil -s takısı almıştır.
Bir sonraki cümlede özne "bizim köpeğimiz Boncuk", İngilizce"de hayvanlar ve cansız varlıklar için "it" dendiğini burada da hatırlarlatalım. Fiil burada da -s takısı almıştır.
Diğer cümlede "you", sen öznesiyle birlikte kullanılan get up fiilinde bir değişiklik olmamıştır.
"Tuna ve Can" iki kişidirler, "they" (onlar) de kullanabiliriz. Get up fiiline hiç bir ek gelmemiştir.
"Ablam ve ben", burda da birden fazla kişiden yani "we" (biz)den bahsetmektedir. Burda da get up ta değişiklik olmamıştır.

*Simple present tense" te: 
-I, You, We, They öznelerinde fiilde değişiklik olmaz.
-He, She, It öznelerinde fiile -s takısı getirilir.

Examples
-I go to school with my friend. (Okula arkadaşım ile birlikte giderim.)
-Susan does her homework in the evenings. (Susan ödevlerini akşamları yapar.)
-My sister watches television every morning. (Kız kardeşim her sabah televizyon izler)
-My brother plays football every weekend. (Kardeşim her hafta sonu futbol oynar.)
-We go to the cinema every Saturday. (Her cumartesi sinemaya gideriz.)
-My mother goes to shopping centre on Sundays. (Annem pazar günleri alışveriş merkezine gider.)
-They go on holiday every summer. (Onlar her yaz tatile çıkarlar.)

Negative Form*Geniş zamanın olumsuzunda bilmemiz gereken iki tane takı vardır:
don"t ve doesn"t
*don"t: Don"t, düz cümlede -s takısı getirmediğimiz öznelerin kullanıldığı cümlelerde, olumsuzluk anlamı vermek için kullanılmaktadır.
- I don"t get up at 7 o"clock every day.(Her gün 7de kalkmam.)
- You don"t get up at 7 o"clock every day. (Sen her gün 7de kalkmazsın.)
- Tuna and Can don"t get up at 7 o"clock every day.( Tuna ve Can her gün 7de kalkmazlar.)
- My sister and me don"t get up at 7 o"clock every day. (Ablam ve ben her gün 7de kalkmayız).
- I don"t go to school with my friend. (Okula arkadaşım ile gitmem.)
- We don"t go to the cinema every Saturday. (Her cumartesi sinemaya gitmeyiz.)
- They don"t go on holiday every summer. (Onlar her yaz tatile gitmezler.)

*doesn"t:Düz cümlede kullandığımız bazı öznelerde fiile -s takısı getirmek zorundaydık. Bu öznelerin bulunduğu cümleyi olumsuz yapmak için doesn"t kullanıyoruz. Fakat doesn"t ile olumsuz yaptığımız bu cümlede fiile -s takısı kesinlikle getirmiyoruz.

- Buse doesn"tget up at 7 o"clock every day. (Buse her gün 7de kalkmaz)
- My sister doesn"t watch television every morning. (Kız kardeşim her sabah televizyon izlemez.)
- My brother doesn"t play football every weekend. (Kardeşim her hafta sonu futbol oynamaz.)

Question Form*Present tense te soru oluştururken de cümlede kullanılan özneye dikkat etmeliyiz. Burada sadece yes ve no diye cevap vereceğimiz soruları göreceğiz. 
*Soru sorarken de olumsuz yaparken kullandığımız do ve does takıları kullanmaktayız:
Do you get up at 7 oclock? (7de mi kalkarsın?)
Yes, I do. (Evet, öyle.)
Do they go on holiday every summer? (Onlar her yaz tatile giderler mi?)
No, they don"t. (Hayır, gitmezler.)
Do your father and your mother go shopping every week? (Annen ve baban her hafta alışverişe gider mi?)
Yes, they do. (Evet, yaparlar.)
Does Canan do her homework evey day? (Canan ödevlerini her gün yapar mı?)
No, she doesn"t. (Hayır yapmaz.)
Does your brother play football every Saturday? (Erkek kardeşin her cumartesi futbol oynar mı?)
Yes, he does. (Evet, oynar.) 


İngilizce öğrenmeli miyim, ingilizce zor mudur, ingilizce dersleri zor geliyor, ingilizce ne kadar sürede öğrenilir nerden çıktı bu ingilizce, ingilizce öğrenipte napıcam, ingilizce hızlı öğrenilir mi, ingilizce kolay öğrenilir mi ingilizce kurslarına gitmeli miyim, kursun faydası olur mu, ingilizce kursları pahalı mıdır, ingilizce kursuna verdiğim para boşa gider mi Kursa gitmeden ingilizceyi kendim öğrenebilir miyim, hangi kursa gitmeliyim, özel ingilizce dersi almalı mıyım özel dersin faydası olur mu, ingilizce sınavlarına nasıl hazırlanmalıyım, yurt dışında ingilizce öğrenmek daha mı kolaydır 

Arkadaşlar ingilizce öğrenmek istiyorsanız kafanızı yukardaki sorulardan arındırın bu soruların cevabı basit, ingilizceyi öğrenmenizin kesinlikle size yararı olacaktır ve ingilizceyi yardım almadan öğrenemezsiniz. Bu yardımı okulunuzdaki ingilizce öğretmeninizden, dersanenizden, sitemiz ve diğer internet kaynaklarından alabilirsiniz. Kısa sürede ingilizce öğrenmek hayaldir, en az bir iki sene sıkı çalışmanız gerekir

 

1 5 1
2012-11-24T14:07:45+02:00

The Simple Present Tense (Geniş Zaman), alışkanlık haline gelmiş, her gün veya sık sık tekrarlanan eylemlerin anlatılmasında kullanılır.

 

I brush my teeth every morning.

(Her sabah dişlerimi fırçalarım.)

Suna does her homework in the afternoons.

(Suna, öğleden sonra ödevlerini yapar.)

Murat goes out on Saturdays.

(Murat, cumartesi günleri dışarıya çıkar.)

They spend their holidays in Kuşadası.

(Onlar, tatillerini Kuşadası’nda geçirirler.)

 

Geniş zamanın iki yardımcı fiili do ve does olumlu cümlede yer almaz.

He, she, it öznelerinden birisi ile başlayan olumlu cümlenin fiili, s, es, ies eklerinden birini alır. Fiillerin çoğunun sonuna s eki getirilir.

Suna speaks English at school.

(Suna, okulda İngilizce konuşur.)

Robert reads a newspaper everyday.

(Robert, her gün bir gazete okur.)

 

Sonu ch, sh, ss veya x ile biten fiillerin sonuna es eklenir.

Ali watches TV at weekends.

(Ali, hafta sonlarında televizyon seyreder.)

She washes her face every morning.

(Her sabah yüzünü yıkar.)

Your mother kisses you everyday.

(Annen, her gün seni öper.)

Şamil Sam boxes excellently.

(Şamil Sam mükemmel dövüşür.)

 

Sonu o ile biten do ve go fiilleri de es eki alır.

Oya does her homework everyday.

(Oya, ödevini her gün yapar.)

Osman goes to school everyday.

(Osman her gün okula gider.)

 

Son iki harfi sessiz, son harfi y olan fiillerde bu harf kalkar ve yerine ies getirilir. (study, try, fly gibi...)

Ayça studies English at home.

(Ayça evde İngilizce çalışır.)

A pilot flies a plane.

(Pilot, uçağı uçurur.)

Canan tries to learn French.

(Canan, Fransızca öğrenmeyi deniyor.)

 

Do ile not don’t, does ile not doesn’t şeklinde kısaltılır. I, you, we, you ve they ile don’t; he, she, it ile doesn’t kullanılır.

Olumsuz cümlede fiil yalın haldedir.

I don’t go to school everyday.

(Her gün okula gitmem.)

You don’t get on the school bus.

(Servis otobüsüne binmezsin.)

He doesn’t drink tea at breakfast.

(Kahvaltıda çay içmez.)

She doesn’t play tennis at school.

(Okulda tenis oynamaz.)

We don’t work on Saturdays.

(Cumartesi günleri çalışmayız.)

They don’t wear their jackets on hot days.

(Sıcak günlerde ceketlerini giymezler.)

 

Cümle do veya does ile başlıyorsa soru halindedir. (+) olumlu, (-) işareti olumsuz cevap verileceğini gösterir.

Do they eat oranges in winter? (+)

(Kışın portakal yerler mi?)

Yes, they eat oranges in winter. (Yes, they do.)

(Evet, kışın portakal yerler.)

Do I have four computers? (-)

(Benim dört bilgisayarım var mı?)

No, you don’t have four computers. (No, you don’t.)

(Hayır, dört bilgisayarın yok.)

Does Jim read a newspaper everyday? (+)

(Jim her gün gazete okur mu?)

Yes, he reads a newspaper everyday. (Yes, he does.)

(Evet, hergün bir gazete okur.)

Does Sue go to concerts every week? (-)

(Sue her hafta konserlere gider mi?)

No, she doesn’t go to concerts every week. (No, she doesn’t.)

(Hayır, her hafta konserlere gitmez.)

 

Bu zamanda what (ne, neyi), which (hangisi), who (kim, kimi), whose (kimin), what time (saat kaç), where (nerede), how (nasıl), when (ne zaman), how many (kaç tane), how much (ne kadar) vb. soru kelimeleriyle sorular da kullanılır.

What do you do after school?

(Okuldan sonra ne yaparsın?)

How do they study English?

(Onlar nasıl İngilizce çalışırlar?)

Bu zamanda everyday (her gün), every week (her hafta), every month (her ay), at weekends (hafta sonlarında), in the mornings (sabahları), in the afternoons (öğleden sonraları) vb. en çok kullanılan zaman zarflarından bazılarıdır.

1 5 1