Cevaplar

2012-11-24T20:59:04+02:00

2-) “ Vücuttaki doku ve organların yapısındaki değişmeler sonucu biyolojik fonksiyonlarında olgunlaşma meydana gelmesine “ ne ad verilir ? 

A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Gelişme D) Özerkleşme E) Yaşlanma

3-) Aşağıdakilerden hangisi “hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesibedensel yeteneklerinin artırılmasıyeni becerilerin kazandırılmasısosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara” verilen isimdir? 

A) Detoksifikasyon B) Rehabilitasyon C) Ovulasyon D) Enfeksiyon E) Oryantasyon


4-) Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu vücutta görülen zehirlenme belirtilerinden değildir? 

A) Terleme B) Bulantı ve Kusma C) Solunum yavaşlaması D)Bayılma E)Su içme isteği
6-) Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimide yükselir ? 

A) Düşkünlük B) Alışma C) Deneme D) Yoksunluk E) Doyma

7-) Aşağıdakilerden hangisi Aile planlaması hizmetleri veren resmi kuruluşlarından değildir ? 

A)Ocakları
B) Doğumevleri
C) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
D) Hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum klinikleri

8-) Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülkebölge yada yörede devamlı olarak görülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Enfeksiyon B) Endemi C) Salgın D)Epidemi E)Sifiliz


9-) Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenlik B) Yetişkinlik C) Okul çağı D)Yaşlılık E) oyun dönemi

10)Eğitim II.İlaçla Koruma III.Erken Tanı IV.Aile planlaması V.İlk yardım VI.Rehabilitasyon

Yukarıdakilerden kaç tanesi sağlam kişiye yönelik önlemler arasında yer alır ?

A) II B) III C) IV D) V E)VI

11-) Doğum sonrasıgebelikle birlikte anne vücudunda oluşan bazı değişikliklerin normale dönmesi için 
Geçen süreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Gebelik B) Nekahet C) Lohusalık D) Emziklilik E) Süt dönemi

12-) Akciğer dokusunun iltihabı hastalığı aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Grip B)Verem C) Zatürre D) Sarılık E) Anemi

13-) Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir ? 

A) Kızamık B)Grip C) Kızıl D) Aids E) Kabakulak

14-) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı hastalıklarından değildir ? 

A) Kızamık B) Suçiçeği C) Boğmaca D) Çocuk Felci E) Kuduz

15-) Davranış bozuklukları ile ruhsal rahatsızlıkları bedensel ve sosyal yönleriyle birlikte inceleyen; tanıtedavi ve önlenmesini amaçlayan tıp dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Pataloji B) Psikiyatri C) Pediatri D) Dermotoloji E) Onkoloji

16-) Aşağıdaki soruların sonların boşluklarını uygun kelimelerle doldurunuz. ( 15 P. )

• Enfeksiyon etkeninin hastadan sağlam kişiye bir aracı olmadan bulaşmasına ………………….denir.
• 40 haftalık normal gebelik süresinden daha önce doğan bebeğe …………………….. denir. 
• Doğum normal yoldan gerçekleşemiyorsa cerrahi yolla yapılan müdahaleye …………………denir.
• Döllenmeden başlayarak doğuma kadar olan devreye ………………..denir.
• Döllenmiş yumurta hücresine ………………… denir.

17-) Aşağıdaki sorulardan doğru olanların yanına ( D ) yanlış olanların yanına ( Y )yazınız. ( 10 P.)

( ) Az gelişmiş ülkelerde çocuk sayısı fazla gelişmiş ülkelerde azdır. 
( ) Bağımlılık yaratan maddelerden en tehlikeli olanı uyuşturucudur.
( ) Sanayide kullanılan alkol tipi metil alkoldür.
( ) Kemiklerin ve dişlerin gelişiminde etkili olan element demirdir.
( ) Ailelerin istedikleri zaman ve sayıda çocuk sahibi olmaları için verilen hizmete ilk yardım denir.1. Yangın  bina çökmesi  panik gibi durumlarda ortaya çıkan kazalara ……………………denir.
2. ……………………olan kişi olayın sebebine göre soluk renkli kendinden geçmiş çevresinde olanlara karsı ve vücuduna yapılan uyarılara tepkisizdir.
3. Soluk durması sebebiyle hastaya uygulanacak ilkyardım türleri………………………….. ………………….. ve ………………………… dır.
4. Dokuların yetersiz oksijensiz kalması sonucu hücre fonksiyonlarının bozulmasına ……………….. denir.
5. Kulağa böcek kaçtıysa kulagın içine ……………. ………………….. veya …………….. damlatılır.
6. Gazlı kangren gibi tehlikeli hastalıkların mikroplarının da aralarında olduğu mikroorganizmaların yanık yaralarında üremesiyle mikropların kana karışmasına bağlı oluşan şoka ………………… denir
Aşağıdaki soruları cevaplayınız(her soru 10 puandır)

7. İlkyardım dolabında bulundurulması gereken 10 malzemeyi yazınız
9. İlk yardımın üç temel ilkesi nelerdir acıklayınız.?
10. Tarım ilacı zehirlenmelerinde uygulanacak ilkyardım basamaklarını yazınız..
11. Kaç çeşit yanık vardır bunları kısaca açıklayınız.
12. Burun kanamasında uygulanacak ilkyardımı anlatınız.
13. İç kanamanın belirtileri nelerdir?

1 5 1