Cevaplar

2012-11-24T14:30:02+02:00

Sigaranın çevreye de büyük oranda zararı vardır Dünyadaki yangınların % 70 inin sigara sebebiyle çıktığı ve binlerce hektar ormanın yok olmasına neden olduğu araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir 

Suçluların % 95'inin sigara tiryakileri olduğu istatistiklerle ortaya çıkmıştır 

Sigaranın insanın kendisine zararı olduğu gibi başkalarına da zararı vardır sigara içen kimseler çeşitli hastalıklara yakalanmakta bu hastalıklar o kişinin çocuklarına da kalıtsal bir hastalık olarak geçmektedir Gelecek nesillerde tehlike içindedir Nesillerimiz sigara sebebiyle sağlıksız bir toplum o ülke için büyük bir problemdir 

Sigara içen kimseler aile efradına ve çevresine de zarar vermektedir Sigara içmeyenlerde sigara dumanı sebebiyle büyük oranda etkilenmektedir Özellikle kapalı bir odada içilen sigara doğrudan herkesi etkilemektedir Kapalı salonlar, toplu taşıma araçları sigaranın en çok zararlı olduğu mekanlardır Bu mekanlarda azda olsa içilen sigaralar içmeyenlere de zarar vermektedir 

Araba egzoslarından çıkan zehirli maddelere eş değer sigarada zehirli maddeler vardır Atmosfere de bu zehirli maddelerin karışması neticesinde oksijeni azaltmakta böylece tüm canlılara zararı dokunmaktadır 

Bir tane sigaradan ne olacak diye düşünmek çok yanlıştır Herkes böyle düşünürse milyonlarca sigara içilmiş olur Her birinin dumanı hesap edilse havayı nasıl etkilediği ortaya çıkar 

Sigara dumanının havaya yaydığı zehir korkunç boyutlardadır Her yıl havaya sigara dumanında bulunan 5555 ton hidrokarbür karışmaktadır Dünya-mızın da bir sınırı bir ölçüsü vardır atmosferimizde ozon tabakası bilinçsiz tüketilen kimyasal maddeler sebebiyle delinmiştir Bunun sebeplerinden birisinin de parfüm olarak kullanılan spreyler olduğu tespit edilmiştir Bir spreyden ne olacak diye düşünmek ne kadar yanlışsa bir sigaradan ne olacak diye düşünmekte o derece yanlıştır İnsanoğlu kendi eliyle hem kendisine hem de tüm canlılara zarar vermektedir 

İnsanlar piknik yaptıkları orman-lık alanlarda, içtikleri sigaranın izmari-tini söndürmeden gelişi güzel sağa sola atmakta, bunun sonucunda orman yangınları çıkmaktadır Binlerce hektar-lık milli servetimiz olan ormanlarımız sigara yüzünden, bir ihmalin sonucu olarak yok olup gitmektedir Ülke ekonomisi büyük ölçüde zarar gördüğü gibi, Türkiye insanı oksijen kaynaklarını ve tabii güzelliklerini kaybetmektedir İnsanımız için bu büyük bir kayıptır Ayrıca bu orman yangınlarından ormandaki güzelim hayvanlar da etkilenmekte ve bir çoğu bu yangınlarda ölmektedir İşte sigaranın ne büyük ölçüde çevreye zarar verdiğini görelim ve tedbir alalım İnsanımızı eğitelim bu konuda bilinçlendirelim Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/65681-sigara-ve-alkolun-cevreye-verdigi-zararlar-nelerdir.html#ixzz2D8u8ehgB

1 5 1
2012-11-24T14:30:06+02:00

sigara 

Sigaranın çevreye de büyük oranda zararı vardır Dünyadaki yangınların % 70 inin sigara sebebiyle çıktığı ve binlerce hektar ormanın yok olmasına neden olduğu araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir 

Suçluların % 95'inin sigara tiryakileri olduğu istatistiklerle ortaya çıkmıştır 

Sigaranın insanın kendisine zararı olduğu gibi başkalarına da zararı vardır sigara içen kimseler çeşitli hastalıklara yakalanmakta bu hastalıklar o kişinin çocuklarına da kalıtsal bir hastalık olarak geçmektedir Gelecek nesillerde tehlike içindedir Nesillerimiz sigara sebebiyle sağlıksız bir toplum o ülke için büyük bir problemdir 

Sigara içen kimseler aile efradına ve çevresine de zarar vermektedir Sigara içmeyenlerde sigara dumanı sebebiyle büyük oranda etkilenmektedir Özellikle kapalı bir odada içilen sigara doğrudan herkesi etkilemektedir Kapalı salonlar, toplu taşıma araçları sigaranın en çok zararlı olduğu mekanlardır Bu mekanlarda azda olsa içilen sigaralar içmeyenlere de zarar vermektedir 

Araba egzoslarından çıkan zehirli maddelere eş değer sigarada zehirli maddeler vardır Atmosfere de bu zehirli maddelerin karışması neticesinde oksijeni azaltmakta böylece tüm canlılara zararı dokunmaktadır 

Bir tane sigaradan ne olacak diye düşünmek çok yanlıştır Herkes böyle düşünürse milyonlarca sigara içilmiş olur Her birinin dumanı hesap edilse havayı nasıl etkilediği ortaya çıkar 

Sigara dumanının havaya yaydığı zehir korkunç boyutlardadır Her yıl havaya sigara dumanında bulunan 5555 ton hidrokarbür karışmaktadır Dünya-mızın da bir sınırı bir ölçüsü vardır atmosferimizde ozon tabakası bilinçsiz tüketilen kimyasal maddeler sebebiyle delinmiştir Bunun sebeplerinden birisinin de parfüm olarak kullanılan spreyler olduğu tespit edilmiştir Bir spreyden ne olacak diye düşünmek ne kadar yanlışsa bir sigaradan ne olacak diye düşünmekte o derece yanlıştır İnsanoğlu kendi eliyle hem kendisine hem de tüm canlılara zarar vermektedir 

İnsanlar piknik yaptıkları orman-lık alanlarda, içtikleri sigaranın izmari-tini söndürmeden gelişi güzel sağa sola atmakta, bunun sonucunda orman yangınları çıkmaktadır Binlerce hektar-lık milli servetimiz olan ormanlarımız sigara yüzünden, bir ihmalin sonucu olarak yok olup gitmektedir Ülke ekonomisi büyük ölçüde zarar gördüğü gibi, Türkiye insanı oksijen kaynaklarını ve tabii güzelliklerini kaybetmektedir İnsanımız için bu büyük bir kayıptır Ayrıca bu orman yangınlarından ormandaki güzelim hayvanlar da etkilenmekte ve bir çoğu bu yangınlarda ölmektedir İşte sigaranın ne büyük ölçüde çevreye zarar verdiğini görelim ve tedbir alalım İnsanımızı eğitelim bu konuda bilinçlendirelim 
Alkol


Alkol hem toplumun sağlığını hemde insan sağlığını çok ciddi derecede bozmakta ve insanların sağlı üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olmaktadır

Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır Alkol hafızayı zayıflatır Alkol beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür Erken yaşlanma ve bunamaya yol açar


ALINTI....

2 1 2