Cevaplar

2012-11-24T15:07:24+02:00

1-Yönü,büyüklüğü,doğrultusu ve başlangıcı ile birlikte ifade edilebilen büyüklüklere……….. …………..denir
2-Bilimsel teoriler herkes tarafından kabul edilir ve bilimdeki yeni gelişmelerle desteklenirse bilimsel bir ……………..olur.
3-Gerçek bir olay yada olguya benzetilerek yapılan kopyalara………………………….denir.
4-Fiziğin,atom çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalı………..…………………fiziktir.
5-Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalara……..……..denir.
6-Herhangi bir ölçme aracı kullanılmadan yalnız duyu organları ile yapılan gözleme………………gözlem denir.
7-Fizikte büyüklükler……………….ve ……………….. büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır.
8- Fiziğin Alt Alanlarından 3 tanesini yazarak kısaca açıklayınız.
9-Hareket ve cisimler arasındaki etkileşimi ……….…………inceler.
10-.Vektörel ve skaler büyüklüklere 2şer örnek veriniz.
B-
( )11 Atom fiziği atom çekirdeğini inceler
( )12- Fizikte sıvı basıncının bulunması ile Biyolojide bitki köklerinden yapraklara besin iletilmesi arasında ilişki kurulmuştur.
( )13- Zaman vektörel bir büyüklüktür.
( )14-Hipotezlerin bilimsel geçerliliği yoktur. İleride çürütülebilir.
( )15-Bir cisme etkiyen kuvvet her durumda iş yapar.
C-

A B 

C 

16- A,B ve C vektörlerinin;
a)Büyüklükleri kaç birimdir?
b)Bu vektörlerin negatiflerini çiziniz.
c)Bu vektörlere eşit birer vektör çiziniz.
17-2000 N ağırlığındaki bir yükü bir vinç
a)10m havaya kaldırırsa
b)Havaya kaldırdıktan sonra 100m yatayda yol aldırırsa ,kaç Joule iş yapmış olur?
18-Gücü 2700W olan bir elektrik süpürgesi 5 dakika çalışırsa ne kadar enerji harcar?
19- Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bir cisme 50 N luk kuvvet uygulanarak 100 cm yol aldırılıyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş nedir?20- Bir cisme şekildeki gibi üç kuvvet uygulandığında cisim F1
doğrultusunda 10 m yer değiştirdiğine göre;
a) F1 kuvvetinin yaptığı iş nedir? b) F2 kuvvetinin yaptığı iş nedir?
c) F3 kuvvetinin yaptığı iş nedir? d) Net kuvvetinin yaptığı iş nedir?
D-
21- 7 kg + 5mg = …………….. mg
22- 1dm + 2cm + 3m =………………mm
23-Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme örnek değildir?
a)Turuncu gök kuşağı renklerindendir. b) Yılanların ayakları yoktur.
d)Benim çiçek bu gün 2 santim boyu artı. d) Bugün hava bulutlu.
24- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a)Zaman-Saniye b) Akım-amper c) Kütle-metre/saniye d) Sıcaklık- Kelvin
25- I-Termodinamik-Hareket
II-Optik-Işık
III-Katıhal fiziği-Isının yayılması
Yukarıda verilenlerden eşleştirmelerden hangisi yada hangileri yanlış eşleştirilmiştir?
a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d) I ve III  
bunları cevaplayablirsen yeterli senin için :)

0